Close
Log Ind Opret Bruger

Cookie- og privatlivspolitik

Hos Min-Mave Aps tager vi behandlingen af dine personoplysninger meget alvorligt. Formålet med denne privatlivspolitik er at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Følgende medier drives af Min-Mave Aps:
www.min-mave.dk

Kontakt:

[email protected]
Min-Mave Aps
Lobeliavej 18, 1.
2300 KBH S

 

Sådan indsamler Min-Mave Aps personoplysninger

 • Min-Mave Aps indsamler personoplysninger på følgende vis:
 • Når du opretter en profil eller tilmelder dig et nyhedsbrev på www.min-mave.dk
 • Gennem erhvervskunder. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af vores serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
 • Besøgsregistrering i forbindelse med brug af vores digitale ydelser. Se afsnittet omkring cookies.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.

 

Min-Mave Aps indsamler følgende informationer

Min-Mave Aps indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, terminsdato, barns fødselsdato samt andre almene personoplysninger
 • Demografiske oplysninger
 • Brugshistorik på vores digitale serviceydelser
 • Feedback via vores kundeundersøgelser
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Browserinformationer

Min-Mave Aps leverer en lang række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Min-Mave Aps, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af os.

 

Hvor længe opbevarer Min-Mave Aps dine personoplysninger?

Perioden vi gemmer dine data afhænger af hvilken type data der er tale om og hvad vores lovhjemmel er til at behandle de pågældende data.

Fælles for alle typer data er, at dine data bliver slettet i det øjeblik, vi ikke længere har en lovlig grund til at behandle dem.

På vores selvbetjeningsside finder du en samlet oversigt over, hvilke kategorier af data vi indsamler, herunder hvornår data slettes automatisk.

 

Hvem deler Min-Mave Aps dine personoplysninger med?

I nogle tilfælde deler vi dine data med tredjepart. Dette sker dog aldrig uden, at Min-Mave Aps har fuld kontrol over dine data, da en sådan databehandler alene kan tilgå og behandle dine data efter instruks fra Min-Mave Aps.

Bemærk dog, at der i forbindelse med anvendelse af cookies på vores online tjenester, kan forekomme, at tredjeparter indsamler data direkte via vores hjemmesider. Dette sker alene med det formål at målrette de annoncer, du ser på vores hjemmesider. Tredjeparterne er i dette tilfælde særskilt dataansvarlige for disse data. Læs mere herom under punktet “cookies” eller i cookiedeklarationen på den pågældende hjemmeside.

Min-Mave Aps kan overdrage persondata til følgende kategorier af tredjeparter:

 • IT-system leverandører – Når vi behandler dine data i et IT-system, er der reelt tale om en behandling af personoplysninger foretaget af tredjepart. Det skyldes at systemleverandøren har mulighed for at yde support på systemet, og dermed også tilgå data på vores opfordring.
 • Konsulenter – Bank, revision og advokatbistand (f.eks ved inkassosager).
 • Distributører – i forbindelse med levering af vareydelser.
 • Driftsoperatører – f.eks. Leverandør af IT-servere

 

Hvad er formålet med indsamlingen?

Min-Mave Aps indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser, samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger vi indsamler, samt formålet med indsamlingen. Min-Mave Aps formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine køb af vores serviceydelser
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser
 • Forbedring og udvikling af vores serviceydelser
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Re-marketing
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig
 • Administration af din relation til Min-Mave Aps
 • Opfyldelse af lovkrav

Listen er ikke udtømmende.

I forbindelse med afgivelse af samtykke, vil du blive oplyst om de(t) specifikke formål for behandling af dine personoplysninger.

 

Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de mest normale juridiske grundlag for at Min-Mave Aps behandler dine personoplysninger.

Vi kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med tegning af abonnementer.

Ligeledes kan vi behandle dine personoplysninger, for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning, forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted, for at vi kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse eller grundlæggende rettigheder går forud for Min-Maves Aps legitime interesse. Af legitime interesser, som vi forfølger, kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af vores serviceydelser.

Endeligt er samtykke grundlag for mange af de behandlinger, der kan finde sted. Det gør sig f.eks. gældende, når du skriver dig op til et nyhedsbrev, eller siger ja til, at vi må kontakte dig i markedsføringsmæssig sammenhæng. Når en behandling er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter dine oplysninger slettes.

Dine rettigheder

I henhold til Databeskyttelsesloven samt Persondataforordningen, har du som registreret en række rettigheder.

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

Ovenstående kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder eller andre retlige forpligtelser der går forud for ovenstående rettigheder.

Du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

 

Henvendelser vedr. dine data:

Mail: [email protected]
Min-Mave Aps
Lobeliavej 18, 1.
2300 København S

Min-Mave Aps bestræber sig på at besvare alle anmodninger inden for 30 dage efter modtagelsen.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Min-Mave Aps kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, er påkrævet pga. retlig forpligtelse eller i situationer, hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

 

Sikkerhed og intern deling af dine personoplysninger

Min-Mave Aps beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Vi kontrollerer disse medarbejderes faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover de interne systemer i Min-Mave Aps, benytter vi os af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

For at kunne yde det højeste niveau af service, deler vi udvalgte personoplysninger, blandt andet på din opfordring, med eksterne leverandører. Vi deler og videregiver endvidere dine personoplysninger internt i koncernen. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale service til dig.

Vi kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

Cookiepolitik

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Min-Mave Aps anvender cookies for at tilpasse indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere trafikken. Vores partnere inden for sociale medier, annoncering og analyse kan også opsamle oplysninger om din brug af websitet til brug for målrettet annoncering. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

En accept af cookies er et samtykke til Min-Mave Aps og tredjeparters anvendelse af cookies på det pågældende domæne.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at slette dine cookies efter vejledningen nedenfor.

 

Hvor længe opbevarer vi cookies?

De cookies, der gemmes på din enhed vil blive opbevaret i et varierende antal måneder regnet fra sidste gang du var inde på Min-Maves hjemmeside. Hver gang du genbesøger en hjemmeside, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. Du kan nedenfor læse om, hvordan du kan slette cookies.

 

Hvordan undgår du cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser/smartphone.

Vi gør opmærksom på, at vejledningen er opstillet for langt de fleste browsere samt smartphones, men enkelte er ikke nævnt.

Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke ”F1” på din pc. Søg efter “cookies”.

 

Cookies fra vores samarbejdspartnere

Min-Mave Aps har også en række samarbejdspartnere som sætter cookies -såkaldte tredjeparts-cookies.

Det kan være vores annoncører, mediebureauer, annoncenetværk og andre tjenester (fx Facebook, AddThis), som sætter disse cookies.

Formålet med sådanne cookies er at sikre levering af målrettede online-annoncer, samt gøre det muligt at logge ind og dele f.eks. artikler på de pågældende samarbejdspartneres hjemmesider. Ved spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende sættes der cookies med det formål at registrere din besvarelse og dermed undgå at du får samme spørgeskema igen.

Min-Mave Aps samarbejdspartnere er særskilte dataansvarlige for den indsamlede data.

 

Registrering af adblocker

Min-Mave Aps viser dig annoncer for fortsat at kunne tilbyde dig det indhold, som du er vant til. Min-Mave Aps anvender derfor cookies til at måle, om du har installeret eller bruger udvidelser til din browser, som forhindrer annoncer i at blive hentet og vist på Min-Mave Aps hjemmesider (såkaldt ”adblocker”). Der er i den forbindelse tale om et script, der kan måle om du har installeret eller gør brug af en adblocker.

 

Kontakt og Klageadgang

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Min-Mave Aps behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til:

Min-Mave Aps

Lobeliavej 18, 1.
2300 KBH S
[email protected]

Eventuelle klager kan også rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af denne erklæring meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på vores hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af erklæringen nedenfor.

Sidst opdateret: September 2018