Close
Log Ind Opret Bruger
Hver femte forælder får behov for førstehjælp
facebook pinterest twitter

Hver femte forælder får behov for førstehjælp

Avatar
24 juli 2019, 09:01

Førstehjælp til børn

En undersøgelse foretaget af Børneulykkesfonden og Falck viser, at to ud af fem forældre har deltaget i et førstehjælpskursus til børn, hvoraf hver femte har oplevet en situation, hvor de har haft behov for at bruge det.

Det er alt for få, for hvert år havner 100.000 børn på skadestuen, og især mødrene er bange for eller usikre ved at give førstehjælp.

”Det burde egentlig lidt være en obligatorisk del af det at blive forældre, at man lærer at yde førstehjælp til børn. Hvert år ender over 100.000 børn mellem 0-9 år på skadestuen, og særligt de helt små er udsatte for ulykker som kvælning, forgiftning, faldulykker og drukning, som kan kræve førstehjælp.”

“Som mor kender jeg selv frygten for at skulle stå i sådan en situation, hvor mit barn har brug for førstehjælp. Men når uheldet er ude, kan tryghed og godt kendskab til førstehjælp gøre en stor forskel og i sidste ende være med til at redde liv,” siger leder af Børneulykkesfonden, Henriette Madsen.

Faktisk viser undersøgelsen at hver anden far føler sig forberedt på at yde førstehjælp, mens det kun gør sig gældende for hver tredje mor. Og det er faktisk et stort problem at mødre er bange for at yde førstehjælp, mener Henriette Madsen:

”Hvis ikke man er tryg ved førstehjælp, kan det i værste tilfælde afholde en fra at yde den nødvendige indsats, når ulykken sker.”

 

Førstehjælp til børn og voksne er ikke det samme

Når man får børn, bør man opdatere sit førstehjælpskursus, for der er nemlig forskel på førstehjælp til børn og voksne.

Henrik Mörke-Malmkvist, der er uddannelsesleder i Falck fortæller:

”Det er ikke alle som ved, at der er en smule forskel på at yde den optimale førstehjælp til henholdsvis et spædbarn, et barn og en voksen. For dem, som ved det, men ikke har styr på forskellen, kan det godt skabe utryghed, fordi man er i tvivl om, hvad man skal gøre i den pågældende situation.”

“Og lige her handler det netop om at gøre noget, og blot bruge det man husker. Men vores erfaring viser, at mange forældre overkommer denne usikkerhed, når de først får lov til at prøve det af på et førstehjælpskursus,” siger han i en pressemeddelelse.

Faktisk er det også meget sjællendt andet end sund fornuft og en kold klud, der udgør den nødvendige førstehjælp for dit barn og forebygger rigtig mange børneulykker.

”Det første, man som forælder skal gøre er at vurdere barnets tilstand og omfanget af skaden. Dernæst handler det om at tale og trøste barnet undervejs, så barnet ikke føler sig utryg. Førstehjælp til børn handler i høj grad om psykisk førstehjælp.”

“Det vil også give forældrene den nødvendige ro på situationen. Et godt tip, man lærer på førstehjælpskursus, er at give barnet en kold klud på det skadede område. Den lindrer smerten og kan minimere omfanget af skaden. Det gør det nemmere at vurdere omfanget af skaden,” afslutter Henrik Mörke-Malmkvist.

Sådan yder du førstehjælp ved tandskader.

 

Førstehjælp i fire trin:

De følgende fire hovedpunkter, fra Børneulykkesfonden og Falck, er det vigtigste at huske, i alle situationer, hvor der er behov for førstehjælp:

1. Stands ulykken

Skab sikkerhed omkring den tilskadekomne

Undgå at ulykken udvikler sig

2. Giv livreddende førstehjælp

Vurdér personen og start førstehjælp

Sørg for frie luftveje, vejrtrækning og blodkredsløb

3. Tilkald hjælp 1-1-2

4. Giv almindelig førstehjælp

Vurdér situationen løbende og yd førstehjælp

Undersøg for andre skader, hvis personen er vågen

 

Generelt ved førstehjælp til børn

Det er vigtigt, at du forsøger at bevare roen og evnen til at handle. Jo mere viden du har om førstehjælp, desto lettere er det at handle korrekt.

At optræde roligt er ikke mindst vigtigt, når børn er indblandet. Når du er rolig, er de rolige – er du urolig, så bliver de også urolige.

Ved det bevidstløse barn er der en fast procedure, der nemt læres på et kursus.

Ved det vågne barn, sæt dig ned på en stol, put en kold klud på det skadede sted, og vurdér skaden, når der er ro på.

Ring evt. til akuttelefonen og få hjælp.

Læs mere på børneulykkefondens hjemmeside.