Close
Log Ind Opret Bruger
Fordele og ulemper ved pasningstilbud
facebook pinterest twitter

Fordele og ulemper ved pasningstilbud

Redaktionen
22 oktober 2014, 11:47 Redaktionen

Der er fordele og ulemper ved de forskellige pasningstilbud for små børn

Det kan virke helt naturstridigt, at man skal betale en anden for at passe sit barn, mens man selv tjener penge – og for mange mødre er dagen hvor barslen slutter både forbundet med glæde over at skulle ud i den virkelige verden igen og med sorg over, at en anden nu kommer til at være mere sammen med barnet i dets vågne timer, end man selv er.

De fleste må en dag overgive pasningen af barnet i dagtimerne for at starte på jobbet igen efter barslen.

Det er vigtigt at huske på, at børn faktisk har det glimrende i institutionen eller i dagplejen. De nyder de mange udfordringer og samspillet med de andre børn.

Den det hele er værst for er sikkert moderen.

Men hvor skal barnet passes? I en vuggestue, en kommunal dagplejer eller hos en privat dagplejer?

Det er meget et temperamentsspørgsmål, hvad man vælger til sit barn.

Læs også: Vuggestue eller dagpleje?

 

Fordelene og ulemperne pasningstilbud

Men hvor skal barnet passes? I en vuggestue, en kommunal dagplejer eller hos en privat dagplejer?

Det er meget et temperamentsspørgsmål, hvad man vælger til sit barn.

 

Vuggestue

Fordele

 • Barnet bliver helt fra starten vant til at fungere med mange andre børn på én gang og vil måske derfor få en nemmere overgang, når det en dag skal starte i børnehave.
 • Mange steder er institutionerne integrerede, så barnet faktisk kan blive i den samme institution indtil skolestart.
 • Der vil altid være en voksen, som barnet kender. Er der sygdom hos personalet, vil dette derfor ikke påvirke barnet. Det samme gælder i ferieperioder.
 • Et barn som er meget aktivt og udadvendt vil sandsynligvis have stor glæde af en vuggestue, hvor der traditionelt er ”mere gang i den”.
 • Personalet er uddannede pædagoger
 • Åbningstiderne er ofte lange, hvilket er godt hvis man først har fri kl 16.

Ulemper

 • Vuggestuepladser er ofte dyrere end dagplejepladser og ventelisterne ofte lange.
 • Arbejdsforholdene for pædagoger er jævnligt oppe i medierne som værende kritisable med for lidt tid til børnene.
 • Der er mange børn og personalet skal være dygtige, så ingen børn falder ind i mængden
 • De mange børn kan virke skræmmende på et stille barn

 

Kommunal dagpleje

Fordele

 • En dagplejemor er typisk normeret til 4 børn, hvilket betyder et stille og roligt miljø i faste rammer
 • Hverdagen hos en dagplejemor fungerer som i hjemmet, hvor der bliver ryddet op, lavet mad og ordnet huslige gøremål i samarbejde med børnene
 • Børn får ofte et meget nært forhold til deres dagplejer
 • De fleste dagplejemødre passer børn af hjertet og ikke af profession

Ulemper

 • Hvis dagplejemoderen er syg /har ferie er der ikke mulighed for pasning samme sted. Barnet vil derfor blive tilbudt en plads hos en gæstedagplejer. Oftest er dagplejemødre delt op i grupper, og mødes indbyrdes en gang i ugen. Det vil som regel være en dagplejer fra samme gruppe, som barnet bliver tilbudt pasning hos – men der er ingen garanti. Har du ikke andre pasningsmuligheder kan du risikere at skulle aflevere dit barn til en fremmed
 • Dagplejemødre er ikke pædagogisk uddannede – de har dog deltaget i kurser om børns trivsel
 • Man kan være uheldig at få en dagplejer, man ikke bryder sig om. Ofte kan man vælge plads hos en anden, men det betyder at barnet skal flyttes. Her er det nemmere i en vuggestue, hvor man kan undgå pågældende pædagog
 • Åbningstiderne er ofte fra 7-16, hvilket kan være svært at nå for nogen

 

Privat dagpleje

Fordele

 • Fordelene er de samme som ved den kommunale dagpleje. Private dagplejere er uafhængige, men har dog kommunalt tilsyn, der sikrer at børnene har det godt og at sikkerhed og børnenes behov bliver imødekommet.
 • Bor du i et område uden vuggestuer og har behov for udvidede åbningstider er en privat dagplejer ofte fleksibel.
 • Du kan medtage tilskuddet fra den kommunale dagpleje, så prismæssigt er der ofte ingen forskel. Det er dog dagplejeren selv, som fastsætter takster og bestemmer, hvad prisen inkluderer.
 • Valget af den private dagplejer er helt personligt, fordi det ikke er en, man får tildelt. Det betyder meget for forholdet mellem dagplejer og forældre.

Ulemper

 • En privat dagpleje har oftest ingen nødløsning ved sygdom eller ferie. Det betyder at du har brug for et netværk, der kan passe barnet, hvis dagplejemoderen er forhindret
 • Selvom der er kommunalt tilsyn og en privat dagplejer skal være godkendt af kommunen er det dagplejeren selv, der er chefen. Der er derfor ingen klagemuligheder.

Læs også: indlæg fra vores blogger “Er der nogle hjemme?” om hjemmepasning