Close
Log Ind Opret Bruger
Barselsvejledning: En hjælp til barselsreglerne
facebook pinterest twitter

Barselsvejledning: En hjælp til barselsreglerne

Avatar
6 januar 2024, 07:57 Redaktionen
barsels-regler-gældende

Danmark er internationalt kendt for at være et af de lande, hvor der er mest hjælp at hente fra det offentlige når familien udvides og der skal afholdes barsel. Mange kigger misundelsesværdigt, på de fordelagtige rammer vi har for forældreorloven, og det kan vi godt være stolte af.

At vores land er kendt for den lange barselsperiode er dog ikke ensbetydende med, at systemet er et helt enkelt og ligetil at forstå. Hvem der kan gå på barsel, hvor meget man kan få udbetalt og hvornår er bestemt af barselsloven, og den kan for mange, virke uoverskuelig. Her på Min Mave prøver vi med vejledningen herunder, at gøre det nemmere for alle der gerne vil blive klogere på de generelle barselsregler i Danmark, så lad os dykke ned i det.

Indhold i artiklen

De gældende barselsregler

Den danske barselslov er delt op i to dele:

Lovgivningerne giver tilsammen følgende muligheder for vordende forældre der er lønmodtagere:

barselsregler
Kilde: Beskæftigelses ministeriet

Er man ikke almindelig lønmodtager gælder der andre barselsregler. Her er nogle af de mest almindelige scenarier:

Barselsregler for offentlige ansatte

Som offentlig ansat er man særlig godt stillet når det kommer til barselsorloven. Hvor meget orlov der tildeles afhænger af, om det er en eller begge forældre der arbejder i den offentlige sektor, og hvorvidt arbejdet er i staten, regionen eller kommunen. Offentligt ansatte har dog generelt ret til 6-8 ugers graviditetsorlov med fuld løn før termin, mod de 4 uger for almindelige lønmodtagere.

Læs mere om de specifikke barselsregler for offentligt ansatte 

Barselsregler for selvstændige

Som selvstændig erhvervsdrivende kan man også godt være berettiget til at modtage barselspenge hvis disse beskæftigelseskrav opfyldes:

Kilde: Borger.dk

Hvor mange penge man kan få udbetalt bestemmes ud fra virksomhedens overskud, eventuel indtægt der er overført til medarbejdende ægtefælle og egen syge- og barselsdagpenge. For selvstændige der søger om barselsdagpenge gælder der dog samme loft som for almindelige lønmodtagere – en maksimal udbetaling på 4.405 kr før skat per uge i 2020.

Barselsregler for studerende

Som studerende kan man også modtage barselsdagpenge hvis man enten har et arbejde ved siden af studiet, er elev i lønnet praktik eller hvis man holder orlov fra studiet og er meldt ledig i en a-kasse.

Barselsregler for kontanthjælp

Personer på kontanthjælp kan ikke få barselsdagpenge, men kan fortsætte med at modtage kontanthjælp under barselsorloven.

Ofte stillede spørgsmål om barselsregler

Hvor meget barsel har man?

Forældre har ret til 52 ugers samlet forældreorlov med barselsdagpenge, som både dækker tiden før og efter fødslen. Samlet set kan man som forældre holde op til 112 ugers barselsorlov, men altså ikke med betaling i dem alle.

Får man mere barsel når man får tvillinger?

Uanset hvor mange børn man får på samme tid, er barselsperioden den samme som ved ét barn. Til gengæld vil man få udbetalt mere børnetilskud.

Hvornår går man på barselsorlov?

Har man en problemfri graviditet går man som almindelig lønmodtager på barselsorlov 4 uger før forventet fødsel, eller 6-8 uger før hvis man er ansat i det offentlige.

Hvad får man i barselsdagpenge?

Hvor meget man får i barselsdagpenge afhænger af den seneste årsindkomst. Hvis man er selvstændig kan man tegne en sygeforsikring, der garanterer mindst 2/3 af den fulde barselsdagpengesats, uanset hvad man tjente det forrige år. Der er dog en øvre grænse for hvor meget man kan få udbetalt. I 2020 er satsen på 4.405 kr før skat per uge. 

Hvornår udbetales barselsdagpenge?

The maternity allowance is paid on the last Thursday of each month. If Thursday is a public holiday, the money will be paid out the previous weekday. The money is paid directly to one’s easy account via Udbetaling Danmark.

Må man arbejde under barsel?

Man må gerne arbejde under sin barsel, man skal bare være opmærksom på, at timerne der arbejdes fratrækkes barselsdagpengene.

Kan man gemme sin barsel?

Det er muligt at gemme noget af barslen til et senere tidspunkt, eller genoptage arbejdet på halv tid. Det gør det muligt for enten moderen eller faderen at have op til 64 ugers arbejde på halv tid.

Kan man få ekstra barsel?

For forældre på barselsdagpenge er der mulighed for at forlænge barslen med op til 8 uger, mens der for lønmodtagere og selvstændige er mulighed for at forlænge perioden i op til 12 uger. Der er dog økonomiske konsekvenser forbundet med at forlænge barslen, som man kan undersøge nærmere på borger.dk.

Dette kunne måske også fange din interesse: