Close
Log Ind Opret Bruger
Vandrejournalen: Lær at forstå den
facebook pinterest twitter

Vandrejournalen: Lær at forstå den

Avatar
5 januar 2024, 12:44 Redaktionen

 

Vandrejournalen kan også kaldes det 2. officielle bevis på at du er gravid.

Når du har haft det 1. officielle bevis på at være gravid, som fx en positiv graviditetstest, eller en positiv graviditetsblodprøve skal du bestille tid hos din egen læge til den 1. af i alt 3 graviditetsundersøgelser.

Ved denne første undersøgelse får du udleveret vandrejournalen. Alle kan nu se (selv om du måske ikke endnu er begyndt at se gravid ud), at du er gravid, og det er meningen at du skal have vandrejournalen med dig til alle dine graviditetsundersøgelser.

Mange kvinder mener i øvrigt at de først føler, at graviditeten er en realitet, når de har været til denne 1. lægeundersøgelse, og kommer hjem med vandrejournalen.

 

Hvad er en vandrejournal?

Vandrejournalen har fået sit navn pga., at kvinden selv har vandrejournalen med sig gennem hele graviditeten.

Du skal selv medbringe den, når du skal til de forskellige undersøgelser hos din egen læge og hos jordemoderen, og du skal også selv have den med til fødestedet, når du skal føde.

Formålet er, at alle inde for sundhedssystemet (læger og jordemødre m.m) skal kunne samarbejde bedst muligt, og den mest effektive måde, er ved at de kigge på det samme stykke papir.

På den måde kan lægen se, hvad der skete sidste gang du var hos jordemoderen – og når du skal føde, vil lægerne/jordemødrene som du sikkert ikke kender, få et klart overblik over, hvordan din graviditet er forløbet, om der har været komplikationer, hvordan din vægt og blodtryk har været, hvor stort dit barn er skønnet til at veje og meget mere.

 

Hvad er en svangerskabsjournal?

Lægen opretter også en såkaldt svangerskabsjournal, som både han selv, din jordemoder samt fødestedet vil få. Denne svangerskabsjournal vil indeholde flere medicinske oplysninger og mange flere oplysninger om dig, dine evt. tidligere graviditeter/aborter/fødsler, sygdomme, rygevaner m.m.

Den bliver ikke, i forhold til vandrejournalen, ajourført for hver graviditetskonsultation.

Hvis du ønsker det, kan du til enhver tid bede om at få “aktindsigt”, og se, hvad lægerne og jordemødrene skriver i journalen og kan også få en kopi af den.

 

Vandrejournalen er “sjov” at have fremover

Oplev spændingen i vandrejournalen, der dokumenterer din babys udvikling og din krops reaktioner under den fantastiske graviditetsforandring.

Når du forstår de forskellige forkortelser og udtryk, bliver vandrejournalen et uvurderligt minde med detaljer om, hvornår du mærkede liv første gang og dit barns første tegn på at være klar til fødsel.

Fremtidige glæder venter, når du genlæser vandrejournalen og mindes det øjeblik, du holdt din nyfødte søn eller datter i dine arme.

 

Læs mere: 9 sjove måder at gætte om det er en dreng eller pige

 

Forstå din vandrejournal

Inden vi går i gang, skal du lige huske på de små forskelle, der blev nævnt før.

Øverst på vandrejournalens venstre side vil dit navn, adresse, evt. privat telefonnummer, evt. telefonnummeret til arbejdet og personnummer (cpr.nr), samt evt. alder stå.

Hvad betyder de forskellige ting på din vandre journal? Vi har skabt en overblik over alle de begreber på journalen og forklaret dem:

 • Termin: Forventet fødselsdag: Dit barns termin er beregnet ved at trække 3 uger og lægge 14 dage til sidste menstruations første dag.
 • Sidste mens 1. dag: Første dag i sidste normale menstruationsperiode.
 • Cyklus:Lægens note om længden mellem menstruationer. Cyklus beregnes fra 1. menstruationsdag til dagen før næste blødning starter.
 • Beregning sikker: Lægens vurdering af terminsdatoens nøjagtighed, især når sidste menstruation er usikker.
 • Ultralydsscanning, dato: Mulighed for en rutinemæssig ultralydsscanning, valgfri for gravide.
 • Ultralydsfastsat, dato: Ultralydsscanning til præcisere terminen baseret på målinger som CRL, BDP, FL eller AC.
 • Før-graviditetsvægt – kg: Vægt ved første lægeundersøgelse for at vurdere graviditetsrelaterede ændringer.
 • Hæmoglobin dato: Blodprøve for at måle hæmoglobinniveau og afgøre behovet for jernsupplement.
 • Mærket liv, dato: Notering af hvornår kvinden mærker barnets bevægelser for første gang.
 • GU (Gynækologisk undersøgelse): Gynækologisk undersøgelse for at vurdere livmoderens størrelse og udvikling.
 • Blodtype taget: Bestemmelse af blodtype for eventuelle nødsituationer under graviditeten.
 • Rhesus type: Bestemmelse af Rhesus-faktor for at identificere potentielle problemer under graviditeten.
 • Irregulære antistoffer i 6-10 uge: Kontrol af antistoffer hos Rh-negativ kvinde.
 • Antistof hos rh. neg. i 35. uge: Yderligere kontrol af antistoffer hos Rh-negativ kvinde.
 • Din nuværende graviditet: Oplysninger om graviditetens udvikling og kvindens sundhed.
 • Dato: Tidspunkt for undersøgelse af mor og barn.
 • Gestationsalder: Uger og dage inde i graviditeten.
 • Blodtryk (BT): Måling af blodtryk ved hver konsultation, især efter uge 28.
 • Urin – A og S og Leu og Nit: Undersøgelse af urin for albumin, sukker, leucocytter og nitrit.
 • Ødem: Notering af ødemer, hvis tilstede.
 • Symfyse fundus mål: Måling af livmoderens størrelse i cm.
 • Fosterpræsentation: Notering af fosterets position, H (hoved nedad), UK (hoved opad), eller tværliggende.
 • Fosterskøn: Skønnet vægt af fosteret i gram.
 • Fosteraktivitet: Notering af daglig bevægelse fra uge 28.
 • Undersøgelsessted: Angivelse af stedet for undersøgelsen (læge, jordemoder, fødselslæge).
 • Init (sign): Initialer på den person, der har udført undersøgelsen.
 • Yderligere oplysninger: Plads til ekstra noter om belastninger, risici osv.
 • Jordemodercenterets oplysninger: Adresse og telefonnummer til jordemodercenteret.