Close
Log Ind Opret Bruger
Første graviditetsundersøgelser hos jordemoderen: Alt du skal vide inden
facebook pinterest twitter

Første graviditetsundersøgelser hos jordemoderen: Alt du skal vide inden

Avatar
7 september 2022, 05:53 Redaktionen

Besøg hos jordemoderen

For at sikre sig at både du og dit barn har det godt igennem hele graviditeten, bliver du tilbudt indtil flere graviditetsundersøgelser hos bl.a. jordemoderen.

 

Hvad vil du opleve under den første graviditetsundersøgelse hos jordemoderen

Den 1. graviditetsundersøgelse du skal til hos jordemoderen vil som regel ligge omkring uge 12 i graviditeten.

Enten har du fået et brev om hvornår du skal møde op, eller også har du selv ringet og bestilt tid.

Du vil altid være alene til den første graviditetsundersøgelse – uden at der er andre gravide til stede.

Dette gælder uanset om du ønsker gruppekonsultation eller individuelle konsultationer senere hen i graviditeten.

Mange gravide bliver meget skuffede når de møder op til denne første undersøgelse, for det er kun en lille procentdel som kommer hjem med følelsen af at det egentlig var en graviditetsundersøgelse.

De fleste vil komme ud for at 1. jordemoder undersøgelse “kun” er en lang snak, og det er også fint nok, da man kan få besvaret mange af sine spørgsmål, men mange gravide ønsker også at blive undersøgt.

Hvor meget graviditetsundersøgelsen indebærer, svinger fra jordemoder til jordemoder og amt til amt, så derfor skal du ikke blive alt for skuffet, hvis din første jordemoder konsultation ikke kommer til at “følge bogen”.

 

Hvad skal du tage med?

Din vandrejournal samt en liste med dine – måske mange – spørgsmål.

Du vil blive bedt om at tage en urinprøve når du ankommer.

 

Hvad spørges om til 1. graviditetsundersøgelse?

Jordemoderens opgave er at sikre sig at du har det godt og trives i graviditeten, og at dit barn vokser og udvikler sig som det skal.

Derfor vil hun altid spørge om, hvordan du har haft det siden du var til den sidste graviditetsundersøgelse (det kan være hos din egen læge, på fødestedet eller hos hende selv).

Spørgsmålene kan derfor lyde:

  • Har du det godt?
  • Mærker du liv?
  • Har du ondt nogen steder?
  • Går det godt på arbejdspladsen?

Hun vil snakke med dig om forskellige emner, som har med den bestemte periode af graviditeten at gøre, som du er i, på det bestemte tidspunkt hvor undersøgelsen foregår.

Det kan f. eks være I snakker om plukkeveer i uge 28, om fødslen i uge 36 og amning i uge 39.

Du er altid velkommen til at snakke med jordemoderen, om alle de emner som du føler du har behov for.

 

Spørgsmålene kan derfor lyde:

  • Hvad spiser du til daglig?
  • Får du motion?
  • Har du det godt?
  • Tager du noget medicin af en eller anden slags?

Jordemoderen vil snakke med dig om hvad der står i din vandrejournal, og vil nævne terminen og snakke med dig ang. hvor du gerne vil føde dit barn.

Derudover kan du snakke med jordemoderen om alt hvad du overhovedet har lyst til.

Måske har du en masse bekymringer m.h.t. at blive mor eller andet. Snak med hende om alle de emner der falder dig ind.

Jordemoderen vil snakke med dig om hvorvidt du ønsker individuelle konsultationer (samtaler hvor det kun er dig og jordemoderen der deltager), eller om du ønsker at deltage i gruppe konsultationer (hvor der er jordemoderen, dig og en mindre gruppe af andre gravide som sandsynligvis er ca. lige så langt henne i graviditeten som du selv).

Du kan dog også komme ud for at selv om du vælger gruppe konsultationer, reelt kun vil møde i en gruppe måske 3 gange, hvorefter du de andre jordemoderkonsultationer møder op alene.

 

Læs mere: Første lægeundersøgelse under graviditeten

 

Tabel over enkelt jordemoderkonsultationer

I løbet af graviditeten undersøges man almindeligvis 3 gange af sin egen praktiserende læge, og 5-9 gange af jordemoderen. Der er forskel på antallet af de almindelige jordemoderkonsultationer.

Nogle kommuner giver derudover tilbud om at du kan få sundhedsplejersken på besøg allerede inden barnet er født. Forhør dig i den kommune hvor du bor.

Tabellen nedenunder viser hvornår du ca. skal til de forskellige undersøgelser hos jordemoder og egen læge, hvis du vælger at møde jordemoderen alene hver gang.

Du har derudover ca. 6 lektioner fødsels- og forældreforberedelse, hvis du får tilbuddet, der hvor du bor. Her følges du med en gruppe af andre kommende mødre.

Som du kan se ud fra tabellen, er der næsten ingen undersøgelser i starten af graviditeten, men efterhånden som fødslen nærmer sig bliver undersøgelserne hyppigere og hyppigere.

Tilbuddene svinger utrolig meget fra kommune til kommune og fra amt til amt, så du kan ikke være 100 % sikker på at du kommer til alle undersøgelserne på de tidspunkter som tabellen antyder.

Forhør dig hos din læge eller jordemoder.

 

skema over jordemoderbesøg og lægekonsultationer i graviditeten

 

Hvis du har brug for flere undersøgelser i løbet af graviditeten, placeres de hvor der er brug for det.

Det er uanset om det drejer sig om ekstra besøg hos din egen læge eller hos jordemoderen.

Hvis du på noget tidspunkt føler dig usikker, nervøs eller syg, har du til enhver tid, ret til flere undersøgelser.

 

Gruppe-konsultationer

Nogle jordemødre tilbyder gruppekonsultation, hvor du følges med en gruppe gravide.

Det giver mere tid sammen med jordemoderen og muligheder for at høre, hvordan andre i din gruppe oplever deres graviditet.

Hvis du får brug for det, er der dog stadig mulighed for enkelte gange at møde jordemoderen alene også.

Fødselsforberedelsen er lagt ind i jordemoderkonsultationerne, så det hele er en samlet “pakkeløsning”.

Tilbuddene svinger utrolig meget fra kommune til kommune og fra amt til amt, så forhør dig hos din læge eller jordemoder.

Hvis du har brug for flere undersøgelser i løbet af graviditeten, placeres de hvor der er brug for det.

Det er uanset om det drejer sig om ekstra besøg hos din egen læge eller hos jordemoderen.

Hvis du på noget tidspunkt føler dig usikker, nervøs eller syg, har du til enhver tid, ret til flere undersøgelser.

 

Læs mere: Officielle beviser på en graviditet

 

Undersøgelser under graviditeten

Urin-prøver:

Jordemoderen vil undersøge din urin for bakterier, æggehvidestoffer (protein) og sukker.

Finder hun bakterier, tyder det på en blærebetændelse, som skal behandles.

Finder hun æggehvidestoffer, kan det være et tegn på svangerskabsforgiftning (men der er sandsynligvis større chance/risiko for at det er et tegn på en blærebetændelse).

Finder hun sukker kan det være et tegn på graviditetsbetinget sukkersyge, men kan også være et tegn på at nyrerne blot lettere end normalt udskiller sukker)

 

Din vægt:

Jordemoderen vil veje dig hver gang, for at holde øje med om du skulle tage for meget/lidt eller for hurtigt på. En pludseligt vægtstigning kan være et tegn på svangerskabsforgiftning.

Det kan også være at jordemoderen ikke tager det så tungt hvad du vejer, men at du bare får den besked at du selv skal holde øje med vægten, og veje dig hvis du føler for det.

Gør det. Det vil hjælpe dig i den sidste ende.

 

Dit blodtryk:

Du vil få målt dit blodtryk hver gang du er hos jordemoderen. Sundhedsstyrelsen anbefaler at den gravides blodtryk bliver hyppigt tjekket, da man så hurtigere vil opdage tegn på en evt. svangerskabsforgiftning.

Mange kvinder får et lettere forøget blodtryk, især sidst i graviditeten, uden at det betyder noget. Bliver dit blodtryk målt elektronisk og er højt, så bed lige jordemoderen om at måle det manuelt, førend hun skriver tallet ned i din vandrejournal.

Nogle gange kan de to målinger godt give 2 forskellige resultater.

 

Barnets hjertelyd:

Måske har du set frem til denne 1. jordemoder konsultation, fordi du har hørt fra andre gravide, at de har høre deres barns hjertelyd for første gang.

Barnets hjertelyd kan ved hjælp af en doptone (et lille apparat som ved hjælp af ultralyd kan opfange barnets hjertelyd) allerede fra uge 10-12.

Da undersøgelsen ligger omkring uge 12, og som regel senere, burde jordemoderen kunne finde dit barns hjertelyd. Det er dog ikke alle jordemødre der lytter efter hjertelyd den første gang.

 

Ødemer

Ødemer betyder også vand i kroppen, og jordemoderen vil undersøge dine fødder, hænder og ansigt hver gang, for at konstatere om du evt. skulle have det.

Har du f. eks. problemer med at få dine fingerringe af, kan du have vand i kroppen.

Mange kvinder får i lettere grad vand i kroppen, især når det er varmt, men massive væskesamlinger kan være et tegn på svangerskabsforgiftning.

 

Symfyse fundus mål (SF-mål)

Når du er omkring 15 uger henne i graviditeten eller senere vil jordemoderen begynde at måle hvor stor din livmoder er, men mange gange starter hun først langt senere. nogle måler dog størrelsen allerede ved første undersøgelse

Du vil blive bedt om at lægge sig op på en briks med samlede ben, og jordemoderen kan nu mærke hvor stor din livmoder er.

Hun måler fra dit skamben og indtil livmoderens top. Tallet bliver skrevet på din vandrejournal i cm.

 

Fosterets hovedpræsentation

Fra omkring uge 30 i graviditeten vil jordemoderen begynde at finde hoved og hale på dit barn.

Ligger dit barn med hovedet opad, skal du ikke være nervøs. Barnet kan nå at vende sig mange gange endnu inden fødslen.

Ligger dit barn derimod med hovedet nedad behøver det heller ikke være et tegn på at fødslen ligger lige om hjørnet.

 

Fosterets vægt

Omkring uge 35 i graviditeten vil lægerne og jordemødrene begynde at give et bud på hvad dit barn vejer. Det er kun et bud.

Selv om man siger at en erfaren jordemoder er lige så dygtig som en ultralydsscanner, så er der stadig en fejlmargin på helt op til 1 kg.

Nogle gange rammer de plet med deres bud og andre gange rammer de helt ved siden af.

 

Efterfølgende graviditetsundersøgelser hos jordemoderen

Ellers skal du regne med at der sker nogenlunde det samme til hver undersøgelse du møder op til. Den eneste forskel vil som regel være emnerne der bliver snakket om.

Igen skal du huske på, at undersøgelserne varierer fra jordemoder til jordemoder, og fra amt til amt.