Close
Log Ind Opret Bruger
Double test – blodprøve i 8+0 til 13+6
facebook pinterest twitter

Double test – blodprøve i 8+0 til 13+6

Avatar
19 august 2016, 11:02 spaedbarnsterapeut

Double test er en blodprøve gravide får foretaget

Doubletesten er navnet på de to blodprøver, du får taget hos din egen læge imellem uge 8+0 og uge 13+6.

Sammen med nakkefoldsskanningen giver blodprøverne en beregning på, hvor stor risikoen er for, at fosteret har en kromosomfejl, nærmere bestemt trisomi 13, 18 eller 21, hvilket betyder at fosteret har 3 kromosomer i stedet for de normale 2.

Trisomi 21 kaldes også Downs Syndrom. Downs Syndrom giver mental retardering og en øget risiko for blandt andet hjertefejl. Trisomi 13 og 18 er meget sjældne syndromer, der medfører svære misdannelser, og børn med et af disse syndromer lever kun kort tid efter fødslen.

Doubletestens blodprøver måler to proteiner kaldet PAPP-A og beta-HCG, der begge dannes i moderkagen.

Ved nakkefoldskanningen måles tykkelsen på en væskebræmme i nakken, som alle fostre har mellem uge 11+3 og 13+6. Sammenholdt med værdien af PAPP-A, beta-HCG og din alder fås herefter en risikoberegning.

Det er vigtigt at huske, at der er tale om en risikoberegning, det vil sige, at man ikke med 100% sikkerhed kan udelukke, at barnet har trisomi 13, 18 eller 21, selvom risikoen er meget lille.

Hvis risikoen for et af de ovennævnte syndromer er høj, vil du blive tilbudt en moderkageprøve.

Prøven siger med sikkerhed, om barnet har en af de ovennævnte eller andre kromosomfejl. Der er ca. 0.5% risiko for abort hvis man foretager en moderkageprøve.

Du kan desuden få foretaget en blodprøve for at undersøge barnets risiko for trisomi 13, 18 og 21. Prøven kaldes Non-Invasiv Prenatal Diagnostik (NIPT), og den undersøger det DNA fra barnet, som findes i moderens blod.

Prøven kan finde næsten alle tilfælde af trisomi 13, 18 og 21. Der er dog stadig tale om en sandsynlighed, det vil sige prøven er ikke 100% sikker, og den undersøger ikke for andre kromosomfejl.

Hvis du får konstateret en høj risiko for trisomi, kan du tale med en læge på afdelingen om, om NIPT er relevant for dig.

Det er vigtigt at understrege, at det er frivilligt at få taget doubletesten og nakkefoldsskanningen. Da man netop ikke får et 100% sikkert svar med testen, skal man overveje om man er parat til konsekvensen af en risikoberegning med høj risiko.

 

Kilder:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/doubletest/

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/klinisk-genetisk-klinik/analyser/Sider/nipt.aspx