Close
Log Ind Opret Bruger
Hvem får tvillinger og kan man selv øge chancen?
facebook pinterest twitter

Hvem får tvillinger og kan man selv øge chancen?

Redaktionen
31 maj 2021, 10:01 Redaktionen

Tvillinger i Danmark

I løbet af de seneste 40 år er chancen for at blive gravid med tvillinger steget markant. Den udvikling handler ikke om hvorvidt det at få tvillinger er arvelidt, men skal ses som et resultat af, at der er flere babyer der bliver bragt til verden gennem kunstig befrugtning, samt at den gennemsntilige alder for fødende kvinder er steget. 

 

Kvinder med en øget risiko for at få tveæggede tvillinger er:

  • Kvinder som er over 30 år
  • Kvinder som har født før
  • Kvinder som får hormoner i forbindelse med barnløshedsbehandling
  • Kvinder som har “tvillinge-gener” i familien. F.eks. hendes mor er tvilling, hun er selv tvilling, hendes mormor er tvilling o.s.v.
  • Meget tyder på at faderen også kan have “tvillinge-gener” og overføre dem til sin datter

 

Hvordan får man tvillinger?

Drømmer du om at blive gravid med tvillinger viser forskning, at par med hyppige samlejer har lidt større chance for at få tveæggede tvillinger, hvis kvinden løsner mere end ét æg ved ægløsning. Det vil altså sige, at mange samlejer med kort tids mellemrum under ægløsning øger chancen for at ‘ramme plet’ på flere æg.

Undersøgelser har også vist, at tvillinger ofte bliver undfanget i de første måneder af et ægteskab, hvor der måske er ekstra gang i lagenakrobatikken.

Hvor stor er chancen for at få tvillinger tænker du måske? Statistisk set er ca. 1 ud af 80-85 graviditeter en flerfoldsgraviditet, men som nævnt længere oppe er den stigende brug af fertilitetsbehandling samt den generelle aldersstigning resulteret i, at ca. 1 ud af 60 graviditeter ender med tvillinger (eller flere). Samlet set er der 1-2% chance for at blive naturligt gravid med tvillinger.

 

Enæggede tvillinger

Alle kvinder har mulighed for at blive gravide med enæggede tvillinger. Enæggede tvillinger opstår, når ét æg, der er befrugtet af én sædcelle, deler sig senest på 13. dagen efter befrugtningen og udvikler sig til to selvstændige fostre. 

Enæggede tvillinger bliver også kaldt monozygote tvillinger, fordi ’mono’ betyder ét æg.

Enæggede tvillinger har 100% ens arveanlæg, har samme køn og ligner hinanden påfaldende meget: De har samme øjenfarve, øreform, hårfarve, kropsbygning, samme bevægelser og træk, men de har dog forskellige tand- og fingeraftryk.

Ægdelingsdagen afgør, hvor ens eller hvor forskellige enæggede bliver. Jo tidligere ægget deler sig, jo mere forskellige vil børnene blive.

Chancen for enæggede tvillinger er ens for alle, og det er tilfældigt hvem det sker for. Mange læger beskriver faktisk enæggede tvillinger som en “fejl i naturen”. Én ud af tre spontane tvillingegraviditeter giver enæggede tvillinger, mens IVF- og hormonbehandling sjældent giver enæggede tvillinger

 

Tveæggede tvillinger

Både kvinder og mænd kan have det genetiske anlæg for tveæggede tvillinger, men det er kun kvinder, der ’viser’ egenskaben. Mænd kan dog give genet videre til deres døtre – dvs. at tveæggede mandlige tvillinger kan give deres mors genetiske evne til at løsne flere æg under ægløsning videre til deres egne døtre.

Det er typisk det, der er sket i familier, hvor man siger, at ’tvillinger springer en generation over i vores familie’. På trods af det kan man i nogle familier se det ene sæt tvillinger efter det andet i hver eneste generation – og man kan se tveæggede tvillingepar som de eneste i deres familie. Et enkelt tveægget tvillingepar i en familie er derfor ikke et bevis på, at familien har den arvelige egenskab.

Tveæggede tvillinger opstår, når kvinden løsner to æg ved ægløsningen, og æggene bliver befrugtet af hver sin sædcelle. Tveæggede tvillinger bliver også kaldt dizygote tvillinger, fordi ’di’ betyder to æg. De to fostre udvikler sig forskelligt og har fælles gener som ‘almindelige’ søskende – ca. 50%. Tveæggede tvillinger kan have samme køn eller hvert sit køn.

To ud af tre spontane tvillingegraviditeter giver tveæggede tvillinger – halvdelen af hvert sit køn og halvdelen af samme køn. De fleste tvillinger, der opstår via fertilitetsbehandling, er tveæggede.

 

Hvor mange tvillinger fødes hvert år?

For årrækken 2005-2010 har Oxford Universitet kunne konstatere, at der på verdensplan aldrig var blevet født så mange tvillinger som i denne periode. Globalt set fødes der hvert år 1,6 millioner babyer som er tvillinger.

Nogle steder i verden, er det dog et mere almindeligt fænomen af få tvillinger end andre steder. Asien og Afrika står tilsammen for 80% af verdens tvillingefødsler, og Afrika er det kontinent hvor der er det højeste antal tvillingefødsler per år.

I Danmark er tallene dog lavere hvilket til der til dels skal findes svar på blandt kunstig befrugtning, hvor nye metoder har mindsket chancen for tvillinger fra omkring 25% til i dag 10%. I 2018 var der 928 tvillingefødsler i Danmark. 

 

Barselsorlov og børnepenge med tvillinger

Som barselsloven er indrettet anno 2021 er der ingen særregler for dem der venter tvillinger. Som forældre har I ret til 52 ugers barselsorlov med dagpenge eller løn som normalt.

Det betyder også, at man med tvillinger officielt set går på barsel på samme tid som ved en graviditet med ét barn. Grundet den øgede risiko for komplikationer ved at bære tvillinger, kan nogle kvinder dog af sundhedsmæssige årsager gå fra tidligere med en erklæring fra lægen.

 

Du får ikke en længere barselsorlov eller flere barselsdagpenge, hvis du får tvillinger, trillinger eller flere børn samtidig. Der gælder de samme regler for barselsorlov og barselsdagpenge, uanset hvor mange børn du får samtidig. Som forældre kan I dele, udskyde og forlænge orloven præcis på samme måde som ved et barn. – Borger.dk

Med tvillinger (eller flere) vil I have ret til flerbørnstilskud indtil børnene bliver 7 år. Det er et skattefrit beløb der udbetales kvartalsvis.

 

Hvornår kan man se om det er tvillinger?

Graviditetstegnene er de samme uanset om du venter et barn eller tvillinger, men de kan til gengæld være voldsommere. hCG-niveauet er ligeledes højere ved tvillingegraviditeter og kan derfor sladre. Du vil typisk først opdage at du er gravid med tvillinger til ultralydsscanningen omkring uge 12, når der opdages to hjertelyde.

 

Undersøgelser når du venter tvillinger

På mange måder kan man ikke sammenligne en tvillingegraviditet med en enkeltgraviditet. At vente to børn på én gang er en større belastning for en kvindes krop end en almindelig graviditet. Især risikoen for en for tidlig fødsel er større under en tvillingegraviditet. Derfor bliver alle tvillingegravide tilbudt en del ekstra undersøgelser – både hos læge og jordemoder.

Antallet af undersøgelser i tvillingegraviditeten afhænger af, hvilken type tvillinger du venter – og
for enæggede tvillinger især af, hvor mange forhold i livmoderen børnene deler:

  • Jo tidligere et befrugtet æg deler sig, jo mindre skal børnene deles om, og jo mindre er risikoen for komplikationer.
  • Jo senere et befrugtet æg deler sig, jo mere skal børnene deles om, og jo større er risikoen for komplikationer.

Alle hospitaler kontrollerer jævnligt tvillingegravide, men undersøgelserne og tidspunkterne kan variere fra hospital til hospital. Tilbuddene afhænger dels af det enkelte hospitals ressourcer på scanningsområdet, dels af lægernes holdning til en øget kontrol af tvillingegravide.

 

Tvillingernes udvikling under graviditeten

Tvillinger vokser som enkeltfostre indtil uge 32-34 hvorefter deres vækst stilner af. Nogle tvillinger vejer ved en fødsel i uge 37 fx 2500 g, mens andre vejer 3700 g – og begge vægtklasser ligger inden for normalkurven. I gennemsnit vokser tvillingefostre mest i længden i 3.-5. måned, nemlig ca. 5 cm pr. måned, og deres vægt stiger mest i 8.-9. måned med ca. 700 g pr. måned.

Hovedstørrelsen vokser mest i starten af graviditeten, og i 3. måned er hovedet knap halvdelen af den enkelte tvillings samlede længde, i 5. måned er det en tredjedel og ved fødslen en fjerdedel af deres længde fra hoved til hæl.

Generelt  vejer tvillinger ved fødslen ca. 1000 g mindre end enkeltfødte, og det er primært fordi mange bliver født for tidligt.

Antallet af uger i mors mave er dog vigtigere for tvillingerne end fødselsvægten, fordi uger modner tvillingernes lunger, og det giver dem en bedre start på livet.