Close
Log Ind Opret Bruger
Undersøgelse afslører: Disse godnatsange synger i mest for jeres børn
facebook pinterest twitter

Undersøgelse afslører: Disse godnatsange synger i mest for jeres børn

Julie - Min-Mave.dk
24 marts 2022, 12:04 Julie - Min-Mave.dk

For nyligt afsluttede mit team og jeg en stor spørgeskemaundersøgelse, hvor målet var at afsøge, hvilke godnatsange danske forældre holder mest af at synge for deres børn og hvorfor, og Min-Mave.dk har været så søde at lade mig dele undersøgelsens resultater med jer i dette blogindlæg.

Hvis du hver aften synger en eller flere godnatsange for dit barn, så tilhører du – jævnfør vores undersøgelsesresultater – flertallet. 

Ud af vores 1.146 forældreværende respondenter var det nemlig hele 87 %, der havde erfaring med at synge godnatsange for deres barn/børn. 

Inden jeg fremlægger vores spændende data om, hvilke godnatsange der er de mest populære og hvorfor, vil jeg kort redegøre for undersøgelsens sample – altså den gruppe af respondenter, der har gjort mit team og mig klogere på de områder, vi ønskede at få belyst. 

 

Kort om undersøgelsens sample

I alt lykkedes det os at få 1.227 danskere til at udfylde vores spørgeskema, hvilket vi var yderst tilfredse med. Hvis du undrer dig over, hvorfor vi lidt længere oppe refererede til 1.146 respondenter, nu når vores samlede sample bestod af 1.227 mennesker, så skyldes dette, at ikke alle 1.227 havde børn.

 

Gennemsnitsalder

Vores yngste respondent var 16 år, mens den ældste var 87 år. Den gennemsnitlige alder for en respondent lød på 33,3 år.

 

Flest kvinder deltog

89,1 % af vores respondenter var kvinder, 10,3 % hankøn, mens de sidste 0,5 % definerede sig som non-binære. 

At kønsfordelingen har været så uligevægtig, bør du have i baghovedet, når undersøgelsens data vurderes og analyseres. Det kan nemlig ikke udelukkes, at vores resultater havde været anderledes, hvis kønsfordelingen havde været 50/50. 

Hvorom alting er, så mener jeg – som minimum – at vores undersøgelse giver et yderst godt indblik i, hvilke godnatsange danske mødre holder af, og netop dette indblik har jeg tænkt mig at give dig nu. 

 

Klassikerne hitter

Jeg har ikke ligefrem det sorte bælte i disciplinen ’at holde på hemmeligheder’. 

Dette har du sikkert allerede opdaget, i og med at jeg i min overskrift fik afsløret – eller i hvert fald kraftigt antydet – at ”Elefantens Vuggevise” er den mest populære godnatsang blandt danske mødre. I hvert fald ifølge vores undersøgelse. 

På top10 over de mest populære godnatsange – jævnfør vores data – får denne gamle traver selskab af en masse klassikere, såsom ”Solen er så rød mor” og ”Jeg ved en lærkerede”:

 1. Elefantens Vuggevise/Sov sødt lille Jumbo (19,8 %)
 2. Solen er så rød mor (15,7 %)
 3. Blops Godnatsang (8,6 %)
 4. Under stjernerne på himlen (7,2 %)
 5. Jeg ved en lærkerede (6,3 %)
 6. Du er min øjesten (3,7 %)
 7. Puff (3,5 %)
 8. Pjerrot sagde til månen (2,5 %)
 9. Se min kjole (2,3 %)
 10.  Mariehønen Evigglad (2,1 %).

Som du kan se, efterfølges hver af ovenstående sang af en procentsats. Denne procentsats henviser til, hvor mange af de 1.146 respondenter, som pegede på lige netop denne sang som deres favorit. 

 

De lidt mere skæve valg 

Som du kan se, domineres top10 over de mest populære godnatsange primært af gamle klassiske børnesange. 

Dette betyder dog ikke, at samtlige af vores respondenter gik den traditionelle vej, når de skulle pege på deres yndlingsgodnatsang. 

Der var nemlig et par spøjse bud imellem, og blandt de mest spektakulære valg finder vi: 

 • Når jeg ser et rødt flag smælde 
 • I en lille båd, der gynger
 • Can’t take my eyes of you.

 

Hvad er vigtigt for en godnatsang?

Som sagt ønskede mit team og jeg ikke blot at opnå indsigt i, hvilke godnatsange danske forældre holdt mest af; vi havde også en ambition om at opnå indblik i, hvilke kvaliteter og egenskaber en god godnatsang har. 

Derfor stillede vi følgende spørgsmål til alle de respondenter, for hvem dette spørgsmål var relevant:

 • Hvorfor er netop den godnatsang din favorit? (sæt gerne flere krydser)

Med afsæt i en brainstorm, som tog udgangspunkt i mit teams og mine egne bevæggrunde for vores valg af yndlingsgodnatsange, kreerede vi følgende prædefinerede svarmuligheder:

 • Den gør/gjorde mit barn rolig
 • Jeg kan godt lide melodien
 • Teksten er smuk
 • Den har et godt budskab
 • Min mor/far sang den også for mig
 • Det er en af de eneste, som jeg kan melodien og teksten på
 • Mit barn elsker/elskede den.

De to bevæggrunde for valg af yndlingsgodnatsang, som størstedelen af vores respondenter pegede på, var følgende:

 • Den gør/gjorde mit barn rolig (59,8 %)
 • Mit barn elsker/elskede den (53,9 %).

At en god godnatsang gør barnet roligt, kommer vel ikke som noget kæmpe chok for dig, gør det? 

Det gjorde det i hvert fald ikke for os, hvilket skyldes, at en godnatsang jo som regel synges før en forhåbentlig god nats søvn. På det tidspunkt, hvor en godnatsang typisk fremføres, giver det mening, at man som forælder gør alt, hvad man kan for at skabe rolige og trygge rammer, som optimerer chancerne for, at ens barn falder hurtigt og sikkert til ro.

At “Mit barn elsker/elskede den” er den næstmest populære bevæggrund for valg af yndlingsgodnatsang blandt vores respondenter indikerer, at det – at synge godnatsange – er for barnets skyld og noget, der foregår på barnets præmisser. Dette kom egentlig heller ikke som noget chok for os. 

Herunder følger en samlet rangeret oversigt over vores respondenters motiver for deres valg af yndlingsgodnatsang.

 

bedste godnat sang

Yderligere bevæggrunde 

Selvom vi gjorde os rigtig umage, da vi kreerede de prædefinerede svarmuligheder til den del af spørgeskemaet, hvis formål var at belyse, hvorfor en respondent havde valgt den yndlingsgodnatsang, vedkommende nu engang havde, vidste vi godt, at der var en risiko for, at vi med vores prædefinerede svarmuligheder ikke formåede at dække alle potentielle svar på det dertil relaterede spørgsmål.

Derfor lod vi et felt være åbent, hvor respondenterne kunne tilføje yderligere motiver for deres valg af yndlingsgodnatsang.

Denne mulighed valgte en række af respondenterne at gøre brug af, og de bevæggrunde, som flest respondenter tilføjede, var følgende:

 • At respondentens barn havde et navn relateret til yndlingsgodnatsangen
 • At en bedsteforælder havde sunget den samme sang for respondenten.

 

Afrunding 

Det var vist, hvad jeg havde at berette i denne omgang…

Mange tak for din tid, kære læser! Jeg håber, at artiklen underholdt og fascinerede dig.

Hvis du kunne tænke dig at læse endnu mere om undersøgelsen, kan du finde en lang redegørelse af denne her: https://babyhelp.dk/undersoegelse-hvilke-godnatsange-er-de-mest-populaere/.

Hvis du derimod – ligesom mig – har fået lyst til at høre ”Elefantens Vuggevise”, kan denne høres via dette i en umanerlig smuk version: https://www.youtube.com/watch?v=yM2WXHaHDWo