Close
Log Ind Opret Bruger
Pas baby hjemme og bliv betalt for det
facebook pinterest twitter

Pas baby hjemme og bliv betalt for det

Avatar
31 januar 2020, 21:15 ryan

 

Det er oppe i tiden, om det er det bedste for helt små børn, at gå i institution eller være i hjemmet. Derfor har flere af landets kommuner valgt at tilbyde forældre et beløb, for at passe deres børn hjemme. Rigtig mange forældre har taget imod støtten, men det kan være rigtig svært for mange, at få det hele til at løbe rundt økonomisk, da det højeste tilskud der udbetales er omkring 7500 kr.

Pssst.. Hvis du er på barsel og har besluttet at hjemmepasse, så begynd og spar penge nu! Få tipsene her.

Tilskuddet tilfalder den ene forældre, som så ikke må tjene penge ved siden af tilskuddet. Der er også en andre række krav, du som forældre skal kunne opfylde, hvis du skal godkendes til denne støtte. Der står således i Dagtilbudsloven:

Kapitel 16

Tilskud til pasning af egne børn

§ 87. Det er en betingelse for at få tilskud til pasning af egne børn, at ansøgeren

1) har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer,

2) ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt,

3) ikke er omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik, og

4) har opholdt sig her i riget i 7 ud af de seneste 8 år.

Stk. 2. Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber efter stk. 1, nr. 1, og om ophold efter stk. 1, nr. 4, gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Kan jeg få støtte til at passe mit barn derhjemme?

Flere og flere kommuner har nu gjort det muligt for dig, at få tilskud til at passe dit barn derhjemme. I stedet for at give dig en liste fra 2019, som nok ikke er helt opdateret, så anbefaler vi dig at gå direkte ind på det her link, hvor du kan trykke din kommune ind og få svar med det samme! Måske er du en af de heldige <3

 

Er det bedst for mit barn at blive hjemme? Ja og nej

Ifølge Ole Henrik Hansen, der forsker i dagtilbud på Aarhus Universitet, bliver barnet bedre rustet til skolen, hvis det kommer i institution. “Undersøgelser viser, at de får et godt sprog, og de klarer sig godt i skolen. Men kvaliteten af dagtilbud er meget forskellig.” Han understreger dog, at forskningen ikke viser, om det at passe sit barn selv er mere rigtigt eller forkert end at aflevere det i institution.”Du er nødt til at mærke efter selv og overveje, hvordan du ønsker dit barns tidligste barndom skal foregå”, siger Ole Henrik Hansen.

 

Kilder:
dr.dk
borger.dk
pengepugeren.dk