Close
Log Ind Opret Bruger
Børnetestamente – Sådan sikrer du dit barn hvis du går bort
facebook pinterest twitter

Børnetestamente – Sådan sikrer du dit barn hvis du går bort

Avatar
19 oktober 2016, 09:53 aebleboerndk

Børnetestamente sikrer at du har indflydelse på hvad der sker, hvis du går bort

Hånden på hjertet, er det nok ikke de juridiske forhold omkring ens barn, der fylder allermest, når man står midt i baby-sikring af boligen, indkøring og manglende nattesøvn. Ikke desto mindre kan manglende stillingstagen have alvorlige konsekvenser for barnet. Men har du styr på, hvad der gælder rent juridisk og hvordan du sikrer dig og dit barn?

 

Hvem skal tage sig af dit barn?

Hvis barnet er døbt, er der mange, der tror, at det er barnets gudforældre, der skal tage sig af det, hvis du/I som forældre går bort. Som gudforældre har du sagt ja til en religiøs forpligtelse over for barnet, men der følger ikke nogen juridiske forpligtelser med titlen som gudfar, gudmor eller fadder.

Hvis et barn bliver forældreløst, er det Statsforvaltningen, der træffer beslutning om, hvem der skal overtage forældremyndigheden over barnet. Hvis barnet har en anden biologisk forælder, der ikke har forældremyndighed, vil Statsforvaltningen ofte tillægge denne person forældremyndigheden over barnet, medmindre der er konkrete forhold, der taler imod dette.

Hvis der ikke er nogen biologisk forælder, vil Statsforvaltningen forhøre sig blandt familie og nære venner, hvem der kan være egnede og ønsker, at overtage forældremyndigheden og tage sig af barnet.

 

Børnetestamente giver dig indflydelse

Det vil altid være Statsforvaltningen, der er ansvarlig for den endelige beslutning om, hvem der skal overtage forældremyndigheden, hvis du går bort, mens barnet er mindreårigt. Det betyder dog ikke, at du som forælder ikke kan få indflydelse på Statsforvaltningens beslutning.

Du kan påvirke Statsforvaltningens beslutning ved at oprette et såkaldt børnetestamente, hvor du beskriver, hvem du ønsker, der skal overtage forældremyndigheden over dit barn, hvis du/I går bort og hvorfor. Hvis du ikke ønsker, at barnets biologiske forælder, der ikke har forældremyndigheden, skal overtage den, skal du oplyse dette og begrunde, hvorfor du ikke finder dette til at være i dit barns interesse.

Statsforvaltningen er ikke bundet af et børnetestamente, men vil tage det i betragtning, når der skal tages beslutning i sagen. I praksis vil Statsforvaltningen sjældent gå imod et børnetestamente, hvor der ikke er en anden biologisk forælder, medmindre der er konkrete forhold, der taler imod forældrenes ønske.

Et børnetestamente kan også være en god anledning til at tage snakken om, hvem man ønsker, der skal overtage forældremyndigheden og ansvaret for ens barn, hvis man går bort – også selvom den ikke ligefrem er nem at tage. Herudover vil det ofte også være en god ide, at tage snakken med den eller de personer, man ønsker at indsætte i børnetestamentet, så man dels kan høre om de er klar til at påtage sig ansvaret, dels  forklare, hvorfor man ønsker netop dem.

Skulle den ene eller begge forældre gå bort, kan et børnetestamente  også skabe mere ro i en tid, der i forvejen er utrolig svær. Gennem børnetestamentet kan forældrenes ønsker komme frem, og forhåbentlig er der én eller flere personer, der er klar til at overtage forældremyndigheden.

 

Hvad med økonomien, hvis andre skal tage sig af dit barn?

Hvis dit barn bliver forældreløst, og én eller flere personer skal overtage forældremyndigheden og ansvaret for dit barn, vil der også følge en række økonomiske omkostninger i forbindelse med dit barns opvækst.

Alt efter den økonomiske situation hos dem, du har indsat i dit børnetestamente, kan det være en god ide at sikre, at de også modtager noget økonomisk støtte til opvæksten af dit barn.

Du kan vælge, at du i dit eller jeres testamente indsætter et legat, der er en sum penge, til den eller de personer, som du ønsker, skal overtage forældremyndigheden, hvis du/I går bort. Legatet betinges herefter af overtagelsen af forældremyndigheden, hvilket betyder, at de selvfølgelig kun får pengene, hvis de skal tage sig af dit/jeres barn.

En anden måde at sikre økonomien for dit barn på, er ved at tegne en såkaldt børnepension i et forsikrings- eller pensionsselskab.

En børnepension betyder, at barnets værger – såsom dem der har overtaget forældremyndigheden i henhold til dit/jeres børnetestamente – modtager et fast pengebeløb indtil barnet fylder 18 år.

Herefter vil barnet som regel modtage beløbet selv, indtil det fylder 24 år. Du kan kontakte dit forsikring- eller pensionsselskab og høre nærmere om priser og vilkår for dette.

 

Tag stilling – selvom det er svært!

Når man får børn, følger der en masse glæder – og oftest lige så mange bekymringer. Det er derfor også fuldt forståeligt, at overvejelser omkring ens egen eller den anden forælders død, og de juridiske konsekvenser heraf, ikke står øverst på listen over yndlingsemner at tage hul på.

Blot tanken om sit barn som forældreløst kan afskrække mange fra at tage stilling til en sådan situation. Ikke desto mindre er det vigtigt at forholde sig til dette for dit barns skyld. Forhåbentligt vil der aldrig blive brug for det, men skulle det ske, vil disse juridiske dokumenter gøre situationen en anelse nemmere for dig, den efterladte familie og dit barn.

 

Legal Desk hjælper dig med de juridiske papirer billigt