Close
Log Ind Opret Bruger
Børnebidrag 2023: Regler og satser du skal kende
facebook pinterest twitter

Børnebidrag 2023: Regler og satser du skal kende

Avatar
3 januar 2023, 13:05 Redaktionen

Børnebidrag i 2021

Hvis I har børn sammen, men ikke længere er sammen som et par, kan du være berettiget til børnebidrag.

I artiklen her bliver du klogere på, hvilke muligheder, rettigheder og forpligtelser forældre har i forbindelse med udbetaling af børnebidrag.

 

Børnebidrag satser i 2023

Hvor meget man skal betale i børnebidrag afhænger af, om I som forældre selv kan blive enige om et beløb eller om Statsforvaltningen skal beslutte det for jer.

Når det er Statsforvaltningen, der beregner børnebidraget, vil der oftest blive brugt nogle generelle satser til at bestemme børnebidragets størrelse.

Børnebidraget består af et grundbeløb og et tillæg, hvoraf grundbeløbet har en fast størrelse og tillægget kan variere fra situation til situation. Dette kaldes “Normalbidrag”. 

Statsforvaltningens sats for normalbidrag i 2023 er:

  • Grundbeløb: 1.328 kr per måned
  • Tillæg: 172 kr per måned
  • Ialt: 1.500 kr. per måned

 

Hvad er børnebidrag?

I ny og næ forveksles børnebidrag med børnepenge/børnechecken, men de to ting er ikke det samme. Børnepenge er en offentlig ydelse, der gives til forældre med mindreårige børn, mens børnebidrag omhandler forældrenes egen forsørgelsespligt.

Begge forældre har nemlig forsørgelsespligt over for deres barn og den gælder, uanset om de bor sammen med barnet eller ej.

Hvis man som forældre har fælles forældremyndighed, og barnet bor nogenlunde lige meget hos hver forælder, kan en forælder opfylde sin forsørgelsespligt ved at betale en del af de omkostninger barnet har i sin dagligdag, eller vælge at betale børnebidrag til den forælder, hvor barnet har adresse.

Børnebidraget skal bruges til at dække for de normale udgifter der er forbundet med at have barn, og som udgangspunkt skal betalingen forekomme indtil barnet fylder 18 år og dermed er myndig. Det gælder alt fra tøj og mad til legetøj, medicin og så videre.

Hvis det kun er den ene forælder, der har forældremyndighed, eller barnet primært bor hos den ene forælder, kan den anden forælder være forpligtet til at betale børnebidrag for at opfylde sin forsørgelsespligt.

Man er ikke forpligtet til at modtage børnebidrag fra barnets anden forælder. Dog skal man være opmærksom på, at hvis man først har afvist at modtage børnebidraget, kan det være meget svært at ændre den beslutning senere. Omvendt kan man altid ansøge om nedsættelse eller bortfald af børnebidrag senere hen.

 

Hvornår skal man have forhøjet børnebidrag?

Fordi tillæggets størrelse i nogle tilfælde kan variere, kan det derfor være muligt, at børnebidraget fastsættes til et højere beløb.

For et højere børnebidrag, skal bidragsbetaleren dog have en årlig indkomst på over 510.000 kroner (i 2021). Hvis bidragsbetaleren har mere end ét barn, stiger kravet til indkomsten også.

Hvor stort tillægget skal være i den enkelte sag, fastlægges altså dels ud fra bidragsbetalerens indkomst og dels hvor mange børn, han eller hun skal betale børnebidrag til.

Her kan du se, hvordan Statsforvaltningen typisk fastsætter børnebidragets størrelse.

 

Hvordan beregner man børnebidrag?

Der er to forskellige indgangsvinkler til beregning af børnebidraget, og det er hvis I som forældre kan blive enige om et beløb, eller ikke kan. I sidstnævnte tilfælde kommer Statsforvaltningen i spil.

 

Hvis I kan blive enige om en aftale

Hvis I er enige om barnets forsørgelse, kan I selv lave en aftale omkring børnebidraget, og I behøver derfor ikke at henvende jer til Statsforvaltningen. Aftalen kan for eksempel være, at den ene forælder betaler børnebidrag til den anden forælder, eller at forældrene deler udgifterne til barnet.

Børnebidragsaftaler er ofte en fordel, fordi I kan skræddersy en ordning, der passer til jeres situation. I kan eksempelvis også aftale, at børnebidraget er højere, end hvad det ellers ville være, hvis Statsforvaltningen fastlægger det.

Statsforvaltningen har lavet en blanket, som I kan bruge til at lave jeres børnebidragsaftale. Aftalen skal udfyldes i to eksemplarer, og hver forælder skal have en kopi. Før I laver en aftale, er der dog nogle ting, I skal være opmærksomme på. Vi anbefaler jer derfor, at læse Familiestyrelsens vejledning om aftaler om børnebidrag før I udfylder blanketten.

 

Hvis I IKKE kan blive enige om en aftale

I nogle tilfælde er det meget svært for forældrene at finde frem til en løsning, der virker fair og tilfredsstillende for begge parter. I de tilfælde kan der være brug for, at Statsforvaltningen træffer en beslutning om børnebidraget.

Hvis der ikke er mulighed for at indgå en frivillig børnebidragsaftale, skal I sende en ansøgning til Statsforvaltningen, som så vil fastsætte børnebidragets størrelse. I kan ansøge om børnebidrag her.

Udover børnebidraget kan der være visse situationer, hvor Statsforvaltningen kan bestemme, at bidragsbetaleren skal betale yderligere bidrag til den anden forælder. Det kan være bidrag i forbindelse med barnets fødsel, navngivning, uddannelse, konfirmation og til beklædning. Du kan finde alle de nødvendige ansøgningsblanketter her.

 

Fradrag

At betale børnebidrag er en udgift man kan trække fra i SKAT. Hvis betalingen kører via Udbetaling Danmark opnås fradraget automatisk, og hvis ikke skal du angive hvor hvor meget du har betalt i børnebidrag i årsopgørelsen rubrik 56.

 

Manglende betaling

Hvad gør man, hvis den ene part ikke kan betale eller nægter at betale bidraget?

Hvis du ikke har modtaget dit bidrag som planlagt, kan Udbetaling Danmark hjælpe dig. Du kan anmode Udbetaling Danmark om at lægge ud for bidragsbetaleren, og i den forbindelse vil Udbetaling Danmark derefter opkræve bidraget fra bidragsbetaleren.

Udbetaling Danmark kan dog kun udbetale et beløb svarende til normalbidraget, som vist ovenfor. Du kan læse mere om, hvad du kan gøre, hvis du ikke modtager dine bidrag som planlagt her.

Hvis pengene ikke kan inddrives fra den forælder der skal betale børnebidraget, overgår sagen til Skat. Det er herefter deres opgave at inddrive pengene.

 

De nye regler for børnebidrag

De nye regler betyder, at begge forældre som udgangspunkt får en halvdel hver, hvis I har fælles forældremyndighed over barnet. Den nye regel trådte i kraft den 1. januar 2022.

Bor i hver for sig og I er  flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021 – Sker der ingen ændringer. Børne- og ungeydelsen bliver fortsat udbetalt til den ene forælder.

Og er I flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 eller derefter – Får I automatisk en halvdel hver. 

Har du fuld forældremyndighed, får du hele beløbet.