Close
Log Ind Opret Bruger
Har du/I ret til en gratis plads i institutionen?
facebook pinterest twitter

Har du/I ret til en gratis plads i institutionen?

Julie - Min-Mave.dk
9 februar 2020, 21:16 Julie - Min-Mave.dk

Friplads institution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis din/jeres husstands årlige indkomst er under et bestemt beløb, så kan I have ret til en såkaldt friplads eller en plads med tilskud. Tilskuddet kan lette mange forældres budget, specielt hvis man er berettiget til at få hele pladsen dækket.

 

Hvem kan søge om friplads?

Ligger familiens samlede årlige indkomst under et bestemt beløb, så kan man få friplads eller tilskud til at dække pladsen i institutionen/dagtilbuddet.

Det er vigtigt at huske, at ved en samlet husstandsindkomst forståes der, at det er den skattepligtige indkomst som familien har samlet, altså det beløb der står på lønsedlen før at skatten er betalt. Og at det er den samlede indkomst.

Ved en samlet husstandsindkomst, dvs. husstandsindkomsten pr. måned x 12 (2019):

  • op til 177.600 kr. – fuld friplads
  • 177.601 kr. til 551.699 kr. – delvis friplads
  • 551.700 kr. og derover – fuld forældrebetaling

Kan du få tilskud? Tjek her på Borger.dk ved at vælge din kommune og trykke på “Videre”.

 

Hvordan regnes det ud?

Den samlede indkomst regnes sammen og divideres med 12 (12 måneder på et år). Det er vigtigt at huske, at selvom at éns månedlige indkomst varierer, så er det ikke sikkert at man bliver ved med at kunne få tilskud. Det er derfor ikke indkomsten set over et helt år, der er afgørende for tilskuddet den enkelte måned.

Indtægtsgrænsen forhøjes dog med:

  • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn
  • 62.139 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger (2019)

Ønsker du at hjemmepasse? Tjek her, om du kan blive betalt for det <3

 

Behandlingsmæssigt eller socialpædagogisk fripladstilskud

Har du/I et barn med udfordringer der gør, at barnet er optaget i et specielt dagtilbud (for eksempel p.g.a nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne) så er der mulighed for et ekstra tilskud fra kommunen. Det er op til kommunen at vurdere hver enkelt sag om mulighed for behandlingsmæssig eller socialpædagogisk fripladstilskud.

 

Søskendetilskud

Du/I har ret til søskendetilskud, hvis husstanden har mere end ét barn, som er tilmeldt et dagtilbud. Det gælder både vuggestue, børnehave, SFO m.m

Hvis du ikke får økonomisk fripladstilskud, omfatter beregningen af søskendetilskud følgende:

  • Hvis du/I har et barn i et dagtilbud og SFO, skal du/I betale fuld takst for den plads, der er dyrest for kommunen, men kun halv takst for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.
  • Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning efter dagtilbudslovens § 80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. Søskendetilskuddet i privat pasning er derfor 85 procent af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse.

Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke at søge om det.

 

Fik du ikke besvaret alle dine spørgsmål angående tilskudsordningen, så kan du finde alle svar på Borger.dk

Kilde: Borger.dk