Close
Log Ind Opret Bruger
Børnepenge – udbetaling og satser for 2019
facebook pinterest twitter

Børnepenge – udbetaling og satser for 2019

Avatar
6 december 2018, 06:14 sofiamanning
Børnepenge satser ændre sig fra år til år

Børnepengene er en stor hjælp for mange børnefamilier, der jo har store udgifter til bleer, mad, tøj, institutioner og fritidsaktiviteter.

 

Hvad er børnepenge?

Alle forældre til børn og unge i Danmark har siden 1987 fået udbetalt en skattefri ydelse fire gange om året.

Ydelsen hedder egentlig børne- og ungeydelse, men går populært under betegnelsen børnepenge, børnecheck eller børneydelse.

 

Børnepenge satser 2019 – Hvor meget får man i børnepenge?

Satser for børnepenge ændrer sig år for år, i takt med inflationen i samfundet.

Derfor kan det betale sig, at holde øje med, hvor meget dine børnepenge takster ændrer sig.

Udover samfundets generelle vækst, er børnepengenes takst også afhængige af, hvor gammelt dit barn er.

 

Kilde: Skatteministeriet

 

Regler for børnepenge

Børnepenge bliver som udgangspunkt udbetalt til moren, bortset fra hvis faren har forældremyndigheden og ikke bor sammen med moren.

Dog siger reglerne om børnepenge, at kan andre modtage børnepengene, såfremt barnet ikke bor hos forældrene.

Du kan modtage børnepenge til dit barn hvis:

  • Du har forældremyndighed over et barn under 18 år
  • Du er bosat i Danmark eller er fuldt skattepligtig i DK
  • Barnet er bosat i Danmark
  • Barnet er forsørget af dig
  • Barnet ikke har indgået ægteskab

Børnepenge udbetales altid til morens NemKonto, medmindre hun ikke er i besiddelse af forældremyndigheden.

Ønsker man andet – f.eks. at pengene i stedet skal udbetales til faren – skal man selv indsende en ansøgning til SKAT.

Læs også: Top 8 ting pengene bliver brugt på

 

Børnebidrag til enlige

Som enlig forsørger har du mulighed for at modtage et børnebidrag fra barnets anden biologiske forælder, fordi man ifølge dansk lovgivning er forpligtet til at forsørge sit barn.

Normalbidraget fra faren er på 1387 kr. pr. måned i 2019, og du skal søge om børnebidraget.

Hvis den biologiske far er ukendt, har du mulighed for at modtage et særligt børnetilskud.

 

Børnechecken er afhængig af indkomst

Børnechecken udbetales pr. barn – og hver familie kan derfor kun modtage én pr. barn.

I 2014 blev børnechecken gjort indkomstafhængige. Det betyder, at hvis din og/eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 732.900 kr., så vil din børne- og ungeydelse blive sat ned med 2 pct. af det beløb, hvert af jeres topskattegrundlag overstiger 732.900 kr. med.

Læs også: Tips til at tjene penge på dit brugte babyudstyr

 

Hvornår får man børnepenge i 2019?

Du modtager børnepenge det første kvartal efter, du har født dit barn.

Føder du fx den 31. december får du udbetalt beløbet første gang den 20. januar.

Føder du derimod den 1. januar må du således vente med første udbetaling til den 20. april.

Er datoen ikke en bankdag går pengene ind sidste bankdag inden den 20. i måneden.

børnepenge udbetling

Børnecheck og skat

Børnepenge er ikke skattepligtige og tæller heller ikke med som indtægt, når du laver din selvangivelse.

Derimod kan de tælle med i dit rådighedsbeløb, når du skal låne penge i banken.

 

Børnepenge ved tvillinger eller trillinger

Du kan få et børnetilskud i kvartalet for hvert barn ud over det første barn.

Dvs. at der til tvillinger udbetales ét flerbørnstilskud, til trillinger udbetales to flerbørnstilskud osv.

Børnetilskuddet er skattefrit ligesom de traditionelle børnepenge.

 

Børnetilskud

Hvis du og din familie har specielle udfordringer er der mulighed for at søge om forskellige børnetilskud.

Du kan få udbetalt ét børnetilskud pr. barn, som du forsørger og ét ekstra børnetilskud, uanset hvor mange børn du har boende. Begge tilskud er skattefrie.

  • ordinært børnetilskud (1.441 kr. i 2019) pr. barn – hvis du er enlig forsørger.
  • ekstra børnetilskud (1.469 kr. i 2019) – til enlige forsørgere og uanset antal børn.
  • særligt børnetilskud – Hvis et barn har mistet en eller begge forældre.
  • børnetilskud til forældre under uddannelse (op til 1.892 kr. i 2019)
  • flerbørnstilskud ved flerbørnsfødsel (2.377 kr. i 2019) – for tvillinge- og trillingeforældre.

Disse tilskud, er ligesom børnepengene skattefrie og udbetales samtidig med børnepengene pr. kvartal.

Nogle børnetilskud skal man søge om, andre får man udbetalt automatisk.

Der er også specifikke regler om udlændinge, bopæl og beskæftigelse – derfor er det en god idé at søge information hos Udbetaling Danmark om børnepenge.

 

Børnetilskud til enlige

Hvis du er skilt bliver børnetilskuddene udbetalt til den af forældrene som enten har fuld forældremyndighed eller bopælsret.

For at få børnetilskud for enlige skal man søge om det.

Kilde: borger.dk & Statsforvaltningen.dk