Close
Log Ind Opret Bruger
Børnepenge: Satser og regler i 2024
facebook pinterest twitter

Børnepenge: Satser og regler i 2024

Avatar
2 januar 2024, 06:14 Redaktionen
Børnepenge satser ændre sig fra år til år

For de fleste familier er børnepenge et kærkommen bidrag, til at dække de store udgifter der kommer når man har børn (store som små) til bleer, mad, tøj, institutioner og fritidsaktiviteter.

For dig der endnu ikke har stiftet bekendtskab med denne ydelse, kan det være svært at få det fulde overblik. Derfor dykker vi i denne artikel ned i alt hvad du bør vide omkring det at modtage børne- og ungeydelse.

 

Hvad er børnepenge?

Børnepenge er et begreb der dækker over et skattefri økonomisk bidrag, der gives til alle forældre i Danmark med børn under 18 år. 

Du kan modtage børnepenge til dit barn hvis:

 • Du har forældremyndighed over et barn under 18 år
 • Du er bosat i Danmark eller er fuldt skattepligtig i DK
 • Barnet er bosat i Danmark
 • Barnet er forsørget af dig
 • Barnet ikke har indgået ægteskab

Ydelsen blev indfyrt i 1987 og hedder egentlig børne- og ungeydelse, men går populært under betegnelerne børnepenge, børnecheck eller børneydelse. Når barnet fylder 15 år går man fra at kalde det “børneydelse” til “ungeydelse”, og i den process skifter udbetalingstidspunkterne også (mere om det længere nede).

Børnepenge er ikke det samme som børnebidrag, hvor den ene forælder betaler til den anden, hvis de ikke bor sammen.

Børnepengene, der er en udbetaling fra staten via Udbetaling Danmark, gives stadigvæk, selvom forældrene ikke er sammen. I disse situationer bliver udbetalingen fordelt sådan her:

 • Hvis barnet bor hos mor, udbetales det fulde beløb til mor
 • Hvis barnet bor hos far, udbetales det fulde beløb til far
 • Hvis barnet skiftevis bor hos begge forældre, udbetales børnepenge til den forælder hvor barnet er mest. Er barnet lige meget hos begge, udbetales pengene til den forælder hvor barnet har folkeregisteradresse

Kilde: Borger.dk

Børnepenge er ikke skattepligtige og tæller heller ikke med som indtægt, når du laver din selvangivelse. Derimod kan de tælle med i dit rådighedsbeløb, når du skal låne penge i banken.

 

Hvor meget får man i børnepenge og hvornår udbetales de?

Børnepenge udbetales fire gange om året, forud for hvert kvartal, og ungeydelse (børn der er 15 år og over) udbetales hver måned indtil barnet fylder 18 år.

Beløbet bliver udbetalt til både mor og far. Halvdelen af beløbet til mor og halvdelen af beløbet til far. 

Børnepenge udbetales altid til NemKontoen, medmindre man ikke er i besiddelse af forældremyndigheden. Ønsker man andet – f.eks. at pengene i stedet skal udbetales kun til den ene forælder – skal man selv indsende en ansøgning til SKAT.

Du modtager børnepenge det første kvartal efter, du har født dit barn, og i skemaet herunder kan du se hvornår det gælder for dig.

 

Hvornår er barnet født? Hvornår udbetales børnepenge første gang?
1. januar – 31. marts 20. april
1. april – 30. juni 20. juli
1. juli – 30. september 20. oktober
1. oktober – 31. december 20. januar

 

Hvad er satsen på børnepenge?

Satsen for børnepenge og ungeydelse ændrer sig år for år, i takt med inflation i samfundet. Derfor kan det betale sig, at holde øje med, hvor meget dine børnepenge takster ændrer sig. Udover samfundets generelle vækst, er børnepengenes takst også afhængige af, hvor gammelt dit barn er.

 

Satsen for 2024

Aldersgruppe Ydelse pr. år i kr. Ydelse pr. kvartal i kr.
0-2 årige 20.496 5.124
3-6 årige 16.224 4.056
7-14 årige 12.768 3.192
15-17 årige 4.256 1.064

Kilde: Skatteministeriet

 

Hvordan beregnes børnepenge?

I 2014 blev børnechecken gjort indkomstafhængige. Det betyder, at hvis din og/eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 732.900 kr., så vil din børne- og ungeydelse blive sat ned med 2 pct. af det beløb, hvert af jeres topskattegrundlag overstiger 732.900 kr. med.

 

Hvordan kan man få forhøjet børnepenge?

Hvis du og din familie har specielle udfordringer er der mulighed for at søge om forskellige børnetilskud.

Du kan få udbetalt ét børnetilskud pr. barn, som du forsørger og ét ekstra børnetilskud, uanset hvor mange børn du har boende.  Til tvillinger udbetales ét flerbørnstilskud og til trillinger udbetales to flerbørnstilskud osv.

 • Ordinært børnetilskud hvis du er enlig forsørger
 • Ekstra børnetilskud til enlige forsørgere og uanset antal børn
 • Særligt børnetilskud – Hvis et barn har mistet en eller begge forældre
 • Børnetilskud til forældre under uddannelse
 • Flerbørnstilskud ved flerbørnsfødsel for tvillinge- og trillingeforældre

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Disse tilskud, er ligesom børnepengene skattefrie og udbetales samtidig med børnepengene pr. kvartal.

Nogle børnetilskud skal man søge om, andre får man udbetalt automatisk. Der er også specifikke regler om udlændinge, bopæl og beskæftigelse – derfor er det en god idé at søge information hos Udbetaling Danmark om børnepenge.

 

Hvilke måneder får man børnepenge?

For børn under 15 år bliver børnepengene udbetalt i januar, april, juli og oktober måned – og det falder altid på den 20. i måneden, medmindre det ikke er en bankdag, i så fald går pengene ind sidste bankdag inden den 20.

For børn der er 15 år og over, bliver ungeydelsen udbetalt den 20. i hver måned indtil deres 18 års fødselsdag.

 

Hvor mange børn kan man få børnepenge til?

Børnechecken udbetales pr. barn og hver familie kan derfor kun modtage én pr. barn.

 

Hvad bruges pengene til?

Hvad bruger danske familier penge på?

I 2017 spurgte vi 151 af Min-Mave.dks Facebook følgere om, hvad de brugte deres børnepenge til.

Der blev stillet 8 svarmuligheder, samt en mulighed for at beskrive, hvad børnepengene, udover de 8 nævnte punkter, blev brugt på. Her er toplisten:

 

 1. Nyt tøj og sko
 2. Børnepengene indgår som en del af familiens budget
 3. Fornøjelse, oplevelser og kvalitetstid
 4. Legetøj
 5. Ferie
 6. Børneopsparing
 7. Instituition
 8. Større indkøb (Autostol, cykel, juniorseng og møbler osv.)