Close
Log Ind Opret Bruger
Det er blevet meget mere populært at sende sine børn i privatskole
facebook pinterest twitter

Det er blevet meget mere populært at sende sine børn i privatskole

Avatar
27 august 2013, 07:49 ton

privatskoler myldrer frem

De mange skolesammenlægninger får forældre til at droppe folkeskolen og giver privatskolerne vind i sejlene

 

96 nye privatskoler siden 2007

Søndagsavisen lægger i deres nyeste udgave enden ikke offentliggjorte tal frem, som viser, at der i 2013 er 26 privat- og friskoler, der har anmodet Undervisningsministeriet om at åbne ved dette års skolestart, mens hele 30 nye skoler har meldt deres ankomst i 2014.

Tager man forbehold for, at nogle skoler måske vælger at lukke i år, mens andre ikke åbner, er det ensbetydende med, at antallet af privatskoler er steget med 96 skoler siden 2007 – året, hvor kommunalreformen trådte i kraft.

 

Eleverne strømmer til privatskolerne

Det samlede antal af elever i grundskolen er faldet betragteligt som følge af små årgange, men på trods af det, er der sket en stigning svarende til næsten 10.000 elever i privatskolerne på bare 4 år! Omregnet svarer det til, at 15 % af grundskoleeleverne går i privatskole. Ifølge professor i pædagogik ved Århus Universitet Niels Egelund, er vi tæt på en smertegrænse.

Han forklarer til Søndagsavisen; ”Når vi er oppe på så høj en andel privatskoleelever, begrænser det mangfoldigheden i skolen, fordi de kommer til at mangle nogle af de elever, hvis forældre er engagerede i deres børns skolegang. Det er nogen af de mest ressourcestærke forældre, og det er synd for folkeskolen”.

Læs her: Skal dit barn have briller? Kig efter disse tegn

 

Afstanden til skolen har betydning

Der kan være flere grunde til at vælge privatskole frem for folkeskole, men i Dansk Friskoleforening oplever man, at det i høj grad er på grund af skolesammenlægningerne, at forældre over hele landet på det seneste har åbnet nye privatskoler. Informationskonsulent i Dansk Friskoleforening, Maren Skotte, fortæller til Søndagsavisen, at forældrene vil have den nære, lille skole.

Undervisningsminister Christine Antorini peger på regeringens skolereform som et svar på udfordringen. ”Vores mål er at styrke folkeskolen, så den bliver det naturlige førstevalg”, forklarer hun bl.a. til Søndagsavisen.

Kilde: Søndagsavisen, uge 34

Deltag i debatten

  • Skal dit barn gå i privatskole eller folkeskole/Går dit barn i privatskole eller folkeskole?
  • Hvad har du lagt vægt på ved valget af skole til dit barn?