Close
Log Ind Opret Bruger
Øjenbetændelse hos børn og babyer
facebook pinterest twitter

Øjenbetændelse hos børn og babyer

Avatar
9 september 2015, 15:38

Baby behandles for øjenbetændelse

Af privatpraktiserende læge Trine Erichsen

Øjenbetændelse er en betændelse, der vises ved et rødt øje – eller irritationstilstand af øjets slimhinde på indersiden af øjenlågene.

Infektion i øjet er ofte meget smitsomt og hyppigt forekommende hos børn, men man kan få betændelsen uanset alder.

 

Hvad er årsagen til betændelse i øjet?

Der kan være mange årsager til betændelse i øjet. Ofte skyldes den infektion med virus eller bakterier.

De to situationer er ikke altid lette at skelne fra hinanden, da symptomerne kan være meget ens.

Vedvarende kløe eventuelt ledsaget af tåreflåd kan være tegn på allergi og kaldes allergisk øjenbetændelse.

Nogle mindre børn har klatter i et eller begge øjne igennem lang tid på grund af forsnævrede tårekanaler, som let stopper til med snot. 

 

Sådan får man øjenbetændelse?

De smitsomme former for infektion i øjet, som skyldes virus eller bakterier, overføres ved direkte kontakt fra en smittet person til en anden (eller fra ét øje til et andet), for eksempel med hænderne.

Et barn med betændelse i det ene øje, vil derfor ofte komme til at sprede infektionen til det andet øje.

Øjenbetændelse er meget smitsomt og forekommer især i daginstitutioner, hvor mange børn færdes tæt.

Læs også: Skal dit barn have briller? Kig efter disse tegn

 

Sådan ser betændelse ud

Det kan være svært at skelne betændelse udløst af virus fra bakteriel øjenbetændelse, da symptomerne minder meget om hinanden.

 

Bakteriel betændelse

Ved bakteriel betændelse vil øjet ofte være rødt, især under det nederste øjenlåg og der ses rigeligt hvid-gulligt puds i det ene eller i begge øjne.

Pudset er klæbrigt og øjet vil ofte være klistret sammen under søvn eller når barnet vågner om morgenen.

Barnet kan eventuel klage over sviende øjne eller lysskyhed. Bakteriel betændelse starter typisk først i et øje, men vil ofte også sprede sig til det andet øje i løbet af 1-2 døgn.

 

Virus betændelse

Ved øjenbetændelse udløst af virus kan der også ses også rødme i et eller begge øjne.

Øjet kan have tendens til at løbe i vand og der kan også være pudsklatter.

Ofte vil barnet samtidig være forkølet. Klatterne forsvinder hurtigt af sig selv når forkølelsen er over.

 

Allergisk reaktion

Ved den allergiske øjenbetændelse vil der typisk være kløe og tendens til at øjnene løber i vand.

Symptomerne forværres ved udsættelse for det man er allergisk overfor for eksempel pollen eller lignende.

 

Er øjenbetændelse farligt?

Øjenbetændelse er yderst smitsomt, men langt de fleste betændelser i øjet er uproblematiske.

Det kan forekomme, at man kan få bakteriel betændelse oveni en virus betændelse. I sjældne tilfælde kan betændelse i øjet brede sig til hornhinden og beskadige synet.

 

Baby øjenbetændelse

Når baby får øjenbetændelse, kan der i sjældne tilfælde være tale om en mere alvorlig infektion med bakterier som kræver en særlig behandling.

 

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Lægen kan ofte stille diagnosen ud fra sygehistorien og øjets udseende. Et rødt øje med puds og eventuelt sammenklistrede øjne tyder på bakteriel årsag.

Nogle gange kan det være nødvendigt at foretage en podning fra øjets slimhinde for at afklare, om det er virus eller bakterier, der er årsag til betændelsen.

 

Hvordan behandles betændelsen?

Øjenbetændelse går ofte over af sig selv. Da betændelsen er udløst af bakterier og er meget smitsomt vælger lægen typisk at behandle tilstanden, for at undgå at smitten breder sig til andre børn.

Det er kun betændelse udløst af bakterier der skal behandles. Betændelse udløst af virus kan ikke behandles med antibiotika.

Er der mistanke om bakteriel betændelse kan det behandles med antibiotiske øjendråber eller salve, som fås på recept på apoteket.

Da øjenbetændelsen let spreder sig til begge øjne skal begge øjne behandles, også selvom det kun er det ene øje, der ser betændt ud.

Det er vigtigt at fortsætte behandlingen nogle dag efter at symptomerne på betændelse er forsvundet, for at undgå at betændelsen blusser op igen. Spørg lægen til råds.

Eventuelle kontaktlinser skal tages ud og må ikke bruges før betændelsen (uanset årsag) er helt væk.

Øjendråber og salve har begrænset holdbarhed og bør kasseres efter endt behandling.

Ved allergisk øjenbetændelse behandles med øjendråber mod allergi.

 

Skal barnet blive hjemme fra vuggestue?

Et barn med tydelig øjenbetændelse skal holdes hjemme fra vuggestue indtil det er blevet tilset af en læge, og er påbegyndt behandling.

Når behandlingen går i gang, forsvinder det rødlige i øjnene og pudset hurtigt, og så er barnet klar til at komme i daginstitution.

 

Søg læge hvis…

Kontakt lægen hvis der er pudsdannelse, rødme, lysskyhed, smerter i øjet, synspåvirkning eller nedsat almentilstand.

Dette gælder også selvom der er iværksat relevant behandling.

Søg læge hvis du er i tvivl om hvad barnet fejler. Nyfødte (under 3 måneder) med symptomer på øjenbetændelse bør altid vurderes af en læge med henblik på podning fra øjnene.

 

Forebyg smitte

Øjenbetændelse er smitsomt og derfor er god håndhygiejne vigtigt for at reducere smitterisikoen.

Vask hænder hvis du har rørt ved barnets øjenomgivelser og undgå at dele håndklæde med en person som har øjenbetændelse.

 

Sådan lindrer du

Er der pudsklatter kan de eventuelt vaskes væk med et rent stykke vat dyppet i almindelig vand.

Stryg fra den inderste øjenkrog (den der sidder opad næsen) og udad.

Brug altid et nyt stykke vat til hvert øje. Kontaktlinser skal tages ud og må ikke bruges før infektionen er behandlet.

 

Af Trine Erichsen, læge

Kilde Lægehåndbogen