Close
Log Ind Opret Bruger
Lungebetændelse hos børn (Pneumoni)
facebook pinterest twitter

Lungebetændelse hos børn (Pneumoni)

Avatar
2 februar 2016, 09:39 sovecoach

Lille dreng med lungebetændelse ligger i sengen

Af Introduktionslæge Thomas Baastrup Piper

Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er i 2012 var skyld i 40.000 indlæggelser. Formodentlig er der 4-5 gange flere, der får sygdommen men som ikke indlægges.

Antallet af tilflælde, hvor lungebetændelser er dødsårsag er steget over de sidste 10 år specielt blandt ældre og for i forvejen svækkede personer er der derfor grund til at være bekymret over stigningen af både tilfælde og dødsfald.

 

Lungebetændelse hos børn

Virus er den hyppigste årsag hos børn. Den hyppigste virus er RSV . Men også influenza-, parainfluenza- og adenovirus kan give lungebetændelse.

Den hyppigste bakterie er pneumokokker (80%). Gruppe B, streptokokker , kan give lungebetændelse hos nyfødte. Stafylokokker og klamydia-bakterier giver specielt lungebetændelse i 1. leveår. Mykoplasma-bakterier kan også forårsage lungebetændelse, men oftest først i skolealderen.

Lungebetændelse forårsaget af svampe ses sjældent og kun ved svært nedsat immunforsvar. Påvisning af svampe som årsag til lungebetændelse bør derfor medføre en grundig udredning, herunder HIV-test.

 

Symptomer på lungebetændelse

Symptomerne på klassisk lungebetændelse er afhængige af dels, hvilken mikroorganisme der er skyld i betændelsen, og dels af helbredstilstand:

 • Pludseligt indsættende høj feber (39-40 grader).
 • Almen sygdomsfølelse.
 • Indledningsvis tør hoste, men efterhånden hoste med betændelse – eller blodtilblandet opspyt.
 • Smerter ved dyb vejrtrækning.
 • Åndenød med hurtig og stødende vejrtrækning. Det store vejrtrækningsarbejde viser sig ved at næsefløjene vibrerer og ved, at huden trækkes ind mellem ribbenene, på halsen og under ribbenene (indtrækninger), når vejret trækkes ind.
 • Hoste
 • Kulderystelser

Børn med feber har, udover ovennævnte, ofte uspecifikke symptomer i form af mavesmerter, diarré eller opkastning.

Helt små børn, dvs. få måneder gamle, har desuden ofte kun sparsomme symptomer med lidt hoste og feber.

 

Faresignaler

 • Sløvhed eller apati.
 • Manglende lyst til at drikke og manglende vandladning (tørre bleer).
 • Irritabilitet: Irritation eller gråd ved påvirkninger med lyd, lys eller berøring.
 • Besværet vejrtrækning.
 • Gråbleg hud eller blålige læber og neglelejer.

I tilfælde af et eller flere af disse faresignaler bør barnet ses af læge med det samme.

Ikke alle børn med feber er alvorligt syge. Et barn, der er glad, interesseret og leger, fejler sjældent noget alvorligt, selvom det har feber.

I disse tilfælde bør man observere for ovenfor nævnte faresignaler og se, hvordan tilstanden udvikler sig.

Betændelse i lungerne på lille barn

 

Definition på lungebetændelse

Lungebetændelse er en betændelsestilstand i lungevævet forårsaget hyppigst af bakterier, vira, parasitter eller svampe. I sjældne tilfælde kan lungebetændelse skyldes kemiske årsager f.eks. indånding af giftige gasser.

Undertiden kan en lungebetændelse starte ved, at man får maveindhold indeholdende mavesyre og bakterier ned i luftrøret og videre ned i lungerne (blanding af bakteriel og kemisk årsag).

Ved infektion med Legionella ses oftest et særligt voldsomt forløb, hvor der udover ovenstående symptomer ofte ses muskelsmerter, kvalme, diaré, hovedpine samt bevidsthedssløring. Her ses dog sjældent blodigt opspyt.

 

Smitte og inkubation

Betændelse i lungerne smitter normalt ved indånding af en sygdomsfremkaldende mikroorganisme. I sjældne tilfælde kan man få lungebetændelse ved, at bakterier i blodet føres til lungerne, hvor de angriber lungevævet.

Der er flere faktorer, som øger risikoen for at få lungebetændelse betragteligt. Disse risikofaktorer er forbundet med nedsættelse af immunforsvaret:

 • Alder (langt de fleste, der får lungebetændelse er over 60 år, hvor immunforsvaret ofte er svækket).
 • Influenza(giver nedsat immunforsvar, hvilket øger bakteriers levevilkår. Virus kan også direkte inficere lunger og give en viral lungebetændelse).
 • Kroniske sygdomme som nedsætter patientens modstandskraft (bl.a.HIV/AIDS), men også andre immunsvækkende sygdomme.
 • Tobaksrygning (nedsætter lungernes evne til at fjerne slim og mikroorganismer).
 • Kronisk bronkitisog kronisk obstruktiv lungelidelse – KOL. (Disse sygdomme nedsætter ligeledes lungernes evne til at fjerne slim og mikroorganismer).

 

Søg læge hvis

Får man symptomer på lungebetændelse, skal man søge læge, da sygdommen er potentielt farlig og kræver behandling. Oftest vil symptomerne blot skyldes en forkølelse eller almindelig Influenza.

 

Sådan stilles diagnosen

Diagnosen stilles på symptombilledet, den kliniske undersøgelse, samt på et røntgenbillede af lungerne, hvor der kan ses fortættede områder.

I alvorlige tilfælde eller i tilfælde, hvor behandlingen ikke virker, undersøges opspyttet for at finde frem til præcis, hvilken mikroorganisme der har forårsaget sygdommen. Evt. laves i den forbindelse en bronkoskopi.

 

Behandling af lungebetændelse
Lungebetændelse forårsaget af bakterier skal behandles med antibiotika. Virus derimod kan ikke behandles med antibiotika.

Det kan tage dage at påvise årsagen til lungebetændelsen, og ofte findes den aldrig. Derfor er lægen tvunget til at tage stilling til valg af behandling, før han/hun kender svaret.

Beslutningen om der skal gives antibiotika eller ej, hviler derfor ofte på et skøn. Hurtig debut af symptomer og høj feber hos et dårligt barn taler for bakterier og dermed for antibiotikabehandling.

 

Antibiotika:

Penicillin er førstevalgsbehandling til lungebetændelse forårsaget af bakterier. Svært syge børn skal have det intravenøst (i en blodåre gennem et drop) under indlæggelse. Mindre påvirkede kan behandles med tabletter. Behandlingsvarigheden er 7-10 dage. Ved påvisning af specielle bakterier som Mykoplasma eller Klamydia vil man ofte vælge en anden type antibiotika.

 

Ilt:

Børn med åndenød og nedsat iltmætning i blodet gives ilt på næsekateter eller maske

 

Væske: 

Det er vigtigt at børn med feber får rigeligt med væske, fordi de let bliver dehydrerede. Om nødvendigt kan væsken gives direkte i en blodåre, hvis barnet ikke vil drikke eller har svær væskemangel.

 

Forløb og komplikationer af lungebetændelse

Hos langt de fleste er betændelse i lungerne ikke nogen alvorlig sygdom, og den kan gå i sig selv i løbet af et par uger, eller forsvinde i forbindelse med forholdsvis kortvarig behandling.

Undertiden har sygdommen dog et mere alvorligt forløb og kræver indlæggelse. Det ses oftest hos immunsvækkede personer, der i værste fald kan dø af sygdommen.

Lungebetændelse kan, særligt i ubehandlede tilfælde, sprede sig til lungehinderne og give lungehindebetændelse (pleuritis). Undertiden ses lungeabsces (ansamling af pus i lungevævet) eller empyem (pus i lungesækken).

Hvis man har længerevarende symptomer på betændelse i lungerne, eller symptomer der ikke forsvinder ved behandling, skal man undersøges for lungecancer).

 

Typer af lungebetændelse

Man kan dele lungebetændelse op på mange måder. Nedenfor beskrives følgende typer af betændelse i lungerne:

 • Den klassiske lungebetændelse,
 • den hospitalserhvervede lungebetændelse og
 • den atypiske lungebetændelse.

Denne opdeling er lavet for at give et indtryk af de hyppigste måder, sygdommen kan fremtræde, og hvad den skyldes. Men samme mikroorganisme kan medføre vidt forskellige sygdomsbilleder afhængig af, hvem der bliver smittet.

 

Klassisk lungebetændelse

Den klassiske lungebetændelse er den hyppigste form for betændelse i lungerne og skyldes i langt de fleste tilfælde bakterien Streptococcus pneumoniae (pneumokokker).

Denne type lungebetændelse kan også skyldes bakterierne Haemophilus influenzae eller Legionella pneumophila. Andre mikroorganismer kan også medføre klassisk lungebetændelse.

Sygdommen rammer typisk ældre og hyppigst om vinteren. Man har særligt øget risiko for denne type lungebetændelse, hvis man har fået fjernet milten (f.eks. efter et trafikuheld eller en blodsygdom).

Milten hjælper til med at fjerne visse typer bakterier fra blodet, f.eks. pneumokokker og Haemophilus. Hvis man har fået fjernet milten, vaccineres man efterfølgende mod de nævnte bakterielle infektioner.

 

Lungebetændelse erhvervet på hospital

Denne form for lungebetændelse betegner en betændelse i lungerne, der er opstået i forbindelse med indlæggelse på sygehus. De fleste indlagte har én eller flere af ovennævnte risikofaktorer.

Hospitalserhvervet lungebetændelse ses særligt hyppigt hos personer i respirator. De hyppigste mikroorganismer er Staphylococcus aureus og Pseudomonas aeruginosa, men sygdommen kan skyldes en lang række andre mikroorganismer inkl. pneumokokker.

I sjældne tilfælde kan svampe som CryptococcusAspergillusHistoplasma og Blastomykose give anledning til lungebetændelse. Dette ses primært hos patienter med stærkt nedsat immunforsvar og næsten aldrig udenfor sygehus.

 

Kold lungebetændelse

Denne form for betændelse i lungerne kaldes atypisk lungebetændelse pga. de anderledes eller mindre alvorlige symptomer. Nogle kalder også disse typer af lungebetændelse for kold lungebetændelse.

Denne type infektion ses ofte hos yngre personer og skyldes ofte bakterierne Mycoplasma pneumoniae eller Chlamydia pneumoniae (klamydia-lungebetændelse beskrives i en separat artikel og må ikke forveksles med kønssygdommen Klamydia, der skyldes en anden type klamydia-bakterier).

En anden hyppig årsag til lungebetændelse med et atypisk forløb er vira, typisk Influenza-virusadeno-virus eller hos børn oftest Respiratorisk syncytial-virus (sidstnævnte er en hyppig årsag til forkølelse ).

Virale lungebetændelser er ofte milde, og giver hyppigst bare let åndenød og influenzalignende symptomer. De virale lungebetændelser kan dog være farlige, hvis de rammer folk med stærkt nedsat immunforsvar.

 

Symptomer på kold lungebetændelse

 • Gradvist indsættende feber (der sjældent bliver så høj som ved den klassiske lungebetændelse).
 • Almen sygdomsfølelse (undertiden kan dette symptom mangle).
 • Hovedpine.
 • Vedvarende tør hoste.
 • influenzalignende symptomer (afhængigt af den sygdomsfremkaldende mikroorgansime).

Hvis den atypiske lungebetændelse skyldes virus, er den ofte forudgået af en infektion i de øvre luftveje.

 

Lungebetændelse erhvervet på hospital

Her ses ofte et mere broget symptombillede, da disse personer hyppigt er svækkede i forvejen og desuden tit indtager medicin, der kan sløre symptomerne. Derfor kan feber såvel som hoste mangle.

 

Om denne artikel

Denne artikel er oprindeligt udgivet på Sundhedsguiden.dk i 2006 forfattet af Læge Rasmus Broby Johansen,  opdateret i oktober 2015 af Læge Thomas Baastrup Piper. – Rettighedshaver er Sundhedsguiden.dk.

Sundhedsguiden.dk har leveret denne artikel