Close
Log Ind Opret Bruger
Papirarbejdet vedrørende den lille ny skal klares på nettet
facebook pinterest twitter

Papirarbejdet vedrørende den lille ny skal klares på nettet

Avatar
18 november 2013, 10:32 ton

faderskabserklæring skal udfyldes på nettet

Siden december 2015 foregår langt størstedelen af den kommunale kommunikation digitalt, og det betyder bl.a., at du skal klare navngivning samt omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab på nettet.

Registrering af faderskab

Der er en del papirarbejde forbundet med fødslen af en lille ny verdensborger, bl.a. skal fødslen anmeldes, den anden forælder skal registreres og barnet skal have et navn.

Det er typisk jordmoderen, der anmelder barnets fødsel, og såfremt barnets forældre er en mand og en kvinde, der er gift med hinanden, bliver faderskabet automatisk fastslået. Hvis I derimod ikke er gift, når barnets kommer til verden, skal I senest 14 dage efter fødslen sørge for at registrere faderskabet for at fastslå, hvem der i juridisk forstand er far til barnet.

I skal registrere faderskabet på nettet. Ved registreringen skriver I begge under på, at I vil tage omsorg og ansvar for barnet, og i den forbindelse opnår I samtidig fælles forældremyndighed.

Sådan udfylder du omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab på nettet

Vær opmærksom på at erklæringen skal afgives i forbindelse med registreringen af fødslen, og senest 14 dage efter barnets fødsel.

  • Gå ind på www.borger.dk/faderskab
  • Den ene forælder skal her udfylde omsorgs- og ansvarserklæringen, opgive CPR-nummer og mailadresse på den anden forælder og selv underskrive med NemID
  • Den anden forælder modtager en mail med et link, hvor vedkommende skal skrive under med NemID

Navngivning af barnet

Dit barn skal være navngivet senest seks måneder efter fødslen. Det sker automatisk, hvis barnet bliver døbt enten i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund. Hvis dit barn ikke skal døbes, skal du ansøge om navngivning – og fra 1. december foregår det på nettet…

Sådan navngiver du på nettet

Vær opmærksom på at alle børn i Danmark skal have et navn, inden de fylder seks måneder.

  • Gå ind på www.borger.dk/navngivning 
  • Den ene forælder skal her udfylde ansøgningen om navngivning og underskrive med NemID. Hvis der er fælles forældremyndighed, skal den anden forælders CPR-nummer og mailadresse oplyses.
  • Den anden forælder modtager en mail med et link, hvor vedkommende skal skrive under med NemID.