Close
Log Ind Opret Bruger
Øremærket barsel til fædre skrottet
facebook pinterest twitter

Øremærket barsel til fædre skrottet

Avatar
5 september 2013, 09:21 ton

Øremærket barsel

Regeringen har tidligere fremsat løfte om øremærket barsel det mænd, men den idé er nu droppet igen. I stedet er en eventuel barselbonus kommet på tale…

Barselsbonus skal lokke fædre til at holde barsel

Danmark er det land i Norden, hvor mænd holder mindst barsel – her udgør fædrenes andel af den fælles barsel blot 7,4 %, hvor procentdelen i Sverige f.eks. er helt oppe på 25 %.

Regeringen har tidligere talt om, at det skulle gøres mere attraktivt for mænd at holde barsel ved at øremærke 3 måneder af den fælles barsel til fædrene, men den idé er altså nu lagt på is.

I stedet for den skrottede øremærkede barsel er der en anden gulerod i vente, nemlig en såkaldt barselsbonus, svarende til 100 kr. skattefrit om dagen.

Barselsbonus istedet for øremærket barsel

Barselsbonussen er et nyt forsøg på at skabe en mere ligelig fordeling af barslen kønnene imellem, og den skal ses som et forsøg på at afhjælpe den lønnedgang, som opleves i mange familier, når der afholdes forældreorlov med barselsdagpenge.

I første omgang er der lagt op til en forsøgsordning for forældre til børn, der bliver født i 2014 eller 2015 – en ordning, der senere vil blive evalueret.

Forslaget går på en ”ligestillingsbonus” til de familier, hvor den forælder der tager mindst orlov, tager mere end fire ugers forældreorlov.

Øremærket barsel til mænd er løsningen på alt ondt.  

Hvad betyder barselsbonussen økonomisk?

For fædre vil den nye forsøgsordning typisk betyde, at bonussen udbetales efter seks uger (to ugers fædreorlov + fire ugers forældreorlov).

Bonussen udgør 100 kr. pr. dag pr. familie, svarende til 700 kr. om ugen og 3.000 kr. om måneden.

Den skattefri bonus løber i maks. 12 uger, hvilket vil sige, at der maksimalt kan opnås en skattefri barselsbonus på 8.400 kr. pr. familie.

Kilde: JP.dk

Deltag i debatten

  • Vil udsigten til barselsbonus gøre, at I fordeler barslen anderledes i Jeres familie?
  • Hvad skal der til, før far holder mere barsel i jeres familie?