Close
Log Ind Opret Bruger
Barselsbonus til mænd opgives
facebook pinterest twitter

Barselsbonus til mænd opgives

Avatar
27 november 2013, 19:47 ton

barselsbonus

Regeringen præsenterede i september måned et forslag om barselsbonus til fædre. Det kom som et svar på, at planerne om øremærket barsel til fædre blev droppet. Med den nye finanslov er idéen om barselsbonus i midlertidig skrottet igen.

Ingen barselsbonus til mænd

Regeringens tanke var at belønne de familier, der deler barselsorloven mere ligeligt med en ligestillingsbonus på 100 kr. om dagen, men den idé er altså nu blevet droppet. Familier, hvor fædrene tager en større del af barslen kan altså alligevel ikke se frem til en kontant bonus.

Læs mere om ligestillingsbonussen her

Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet skriver i en mail til DR Nyheder ”Der bliver ikke en barselsbonus til mænd.  Vi havde et konkret forslag, som vi lagde frem for Enhedslisten i finanslovs-forhandlingerne, men det var som bekendt desværre ikke muligt at opnå enighed med Enhedslisten”.

Regeringen droppede altså først den tre måneders øremærkede barsel til mænd, som stod beskrevet i regeringsgrundlaget, og nu er turen som nævnt kommet til ligestillingsbonussen.

Regeringen ønsker at flere mænd tager barsel

Regeringen ønsker imidlertid fortsat, at et stigende antal mænd tager barselsorlov, og har derfor valgt at spille bolden videre til arbejdsmarkedets parter.

Mette Frederiksen forklarer til DR; ”Regeringens ønske er selvsagt stadig, at flere fædre tager orlov, og uafhængigt af finanslovs-forhandlinger har jeg på fagbevægelsens opfordring undersøgt mulighederne for, at parterne i overenskomsterne kan forhandle sig frem til flere uger med løn til fædre, der holder orlov”, og hun fortsætter; ”Det kræver, at der bliver dispenseret fra princippet om ligebehandling, og det er jeg villig til, hvis arbejdsmarkedets parter sammen beder om det”.

Kilde: DR.dk